Skip to main content

Ramböll helhetsleverantör åt Svenska kraftnät

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 09:50 CET

I Svenska kraftnäts ombyggnad av stamnätet har Ramböll blivit leverantör i samtliga kategoripaket för utvecklingen av ett starkare stamnät för en säker, klimatvänlig och kostnadseffektiv elförsörjning.

Via stamnätet transporteras elen från de stora kraftproducenterna till alla regionala och lokala elnät i Sverige. Ramavtalet gäller tjänster inom elkraft, byggledning, byggnadskonstruktion, projektledning, miljö, geoteknik samt dokumentation och är indelat i fyra kategoripaket. Värdet på ramavtalet uppskattas till 500 miljoner kronor per år i konsulttjänster fördelat i de olika kategorierna.

− Det här är ett stort avtal mot en av våra viktigaste elkraftskunder. Vi är väldigt glada och stolta över att vara Svenska kraftnäts helhetsleverantör. Vi fick detta för vår bredd i tjänsteutbud, geografiska spridning och erfarenhet av infrastrukturprojekt. Vi ser fram mot att bidra till ombyggnaden av det svenska elnätet, säger Stefan Jansson, enhetschef för Power Systems på Ramböll.

Ramavtalet gäller från den 1 januari 2016 under tre år med option på förlängning på ett plus ett år. Ramböll har sedan tidigare flera liknande avtal inom region- och lokalnät. Med det här stamnätsavtalet blir man leverantör av konsulttjänster för stora delar av Sveriges elnät.

Ramavtalet är indelat i följande fyra kategoripaket:
• elkraft, bygg och projektledning
• hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet
• mark och tillstånd
• specialistområden inom eldistribution och –transmission

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Jansson, Enhetschef för Power Systems på Ramböll, 010-615 66 20, stefan.jansson@ramboll.com

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden, bland annat att transportera el på det så kallade stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät övervakar stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och är myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har ca 550 anställda. Mer information finns på webbplatsen, www.svk.se

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy