Skip to main content

Ramböll intar den kinesiska marknaden för havsbaserad vindkraft

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 09:07 CEST

Foto: Chris Laurens

Som det första icke-kinesiska företaget har Ramböll fått i uppdrag att designa en havsbaserad vindkraftpark på 400 megawatt norr om Shanghai som kommer bli en av landets största. 

Sol och vind är allt viktigare delar av Kinas framtida energiförsörjning och landet satsar på utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Kina etablerar nu en av sina tio första havsbaserade vindparker med 100 vindturbiner med en samlad kapacitet på 400 megawatt, vilket motsvarar 35 000 hushålls energikonsumtion eller produktionen från ett mindre kolkraftverk. Vindkraftparken SPIC Binhai North Phase 2 i Jiangsu-provinsen, fem timmar norr om Shanghai, blir en av Kinas största.

Ramböll kommer som det första icke-kinesiska företaget på marknaden att utforma vindkraftparken. I kontraktet som är värt över 4 miljoner euro ingår bland annat utformning av de 100 stålfundamenten och av transformatorplattformen, koncept för tranformatorer, brytare och kablar samt konstruktionsförutsättningar för vågor, strömmar och geoteknik. Projektet är en fortsättning på del ett där Ramböll utformade huvuddelen av vindturbinfundamenten. Det här är första gången ett enskilt konsultföretag ensamt utformar en så stor del av ett projekt för havsbaserad vindkraft.

Vindkraftparken kommer att placeras 22 kilometer från kusten i ett område präglat av jordbävningar och mjuka bottenförhållanden, havsbotten består av sediment som spolats dit via de stora floderna i området. Det ställer särskilda krav på design och konstruktion av fundamenten som ska placeras 60 meter under havsbotten för att stödja turbinerna på 14-18 meters djup.

− Projektet är otroligt spännande för de mjuka bottenförhållandena i Jiangsu-provinsen utmanar oss till annorlunda design jämfört med våra nordeuropeiska vindkraftparker till havs. De tekniska utmaningarna och projektets storlek kräver att vi samlar kompetenser från hela verksamheten, och det är här vi ser stora fördelar med att vara en multidisciplinär aktör, säger Søren Juel Petersen, global marknadsansvarig för Ramböll Energi och projektansvarig för SPIC Binhai North.

Stor potential på den kinesiska offshoremarknaden
Den kinesiska vindkraftmarknaden är världens största med en global marknadsandel på 52 procent enligt World Wind Energy Association och förväntningarna på landet som nästa stora offshoremarknad är höga.

Kina planerar att installera 10 gigawatt vindkraft till havs innan 2020 är slut, vilket motsvarar 25 vindkraftparker av danska Anholts storlek som är på kring 400 megawatt.

− Kina är världens mest folkrika land, och ser behovet av mer hållbara energialternativ för att klara det ökade energibehovet och samtidigt minska påverkan på luftkvaliteten. Den växande kinesiska marknaden för havsbaserad vindkraft ger stora exportmöjligheter inte bara för Rambölls spjutspetstjänster – projektering av fundament till havsbaserad vindkraft – utan även för alla övriga discipliner som vi erbjuder inom området. Vi hoppas att det här uppdraget banar väg för fler projekt i Kina, säger Søren Juel Petersen.

Vindkraftparken SPIC Binhai North förväntas tas i drift 31 december 2016. Jämfört med liknande projekt i Europa kommer det här projektet att bli klart på halva tiden. Rambölls förmåga att leverera kostnadseffektiva resultat snabbt under första delen av projektet var en viktig faktor när fas två av uppdraget tilldelades. Projektet utförs av experter från flera enheter och länder inom Ramböll.

Uppdragsgivaren är Huadong Engineering Corporation och projektutvecklaren är State Power Investment Corporation (SPIC). SPIC är ett kinesiskt statsägt företag som arbetar med att utveckla hållbar energi.

För mer information, kontakta gärna
Mats Berggren, Country Manager, Ramboll Energi Sverige
+46 10 615 27 89, mats.berggren@ramboll.com

Søren Juel Petersen, Global Market Director, Ramboll Energy och projektansvarig för SPIC Binhai North
+45 51 61 87 60, SJP@ramboll.com

Presskontakt
Anna Nourani, PR-ansvarig 
0734-33 20 27, anna.nourani@ramboll.se

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.