Skip to main content

Ramböll invald i Europas finrum för utvärderingsfrågor

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 17:00 CET

Det är med stor glädje som Ramböll Management Consulting kan gratulera Karin Attström till ny medlem i European Evaluation Society’s Styrelse!

Rambölls Karin Attström har nyligen valts in i Styrelsen för EES. Hon har visat ett starkt ledarskap och stor erfarenhet inom utvärderingsområdet, hon håller dessutom i utbildningar på ämnet.   

Det primära målet för EES är att främja teori, praktik och användning av högkvalitativ utvärdering i första hand, men inte uteslutande, i de europeiska länderna. Detta mål uppnås genom att förena akademiker och praktiker från hela Europa och från branschen. Detta skapar ett forum där alla deltagare kan dra nytta av samarbete och brobyggande. Föreningen grundades i Haag 1994. Den första officiella Styrelsen valdes under hösten 1995 och inledde sitt arbete i januari 1996.

Ramböll har under en längre tid haft som målsättning att bidra till utvärderingsområdet, både på nationell- och internationell nivå. Därför var det inget svårt val för EES Styrelse att välja Karin med sina kunskaper och färdigheter inom utvärdering, och som dessutom har ett globalt nätverk av utvärderare.    

Karins utnämning till Styrelsemedlem vid EES kommer att hjälpa Ramböll att vidare stärka sin position inom utvärderingsområdet.

För mer information besök  www.ramboll-management.se

 

Kontakt

Ola Odebäck

Verkställande Direktör, Ramböll Management Consulting AB

Telefon: +46 8 562 494 46    E-post: ola.odeback@r-m.com

 

 

 

Ramböll Management Consulting AB är ett konsultföretag som arbetar med välfärds-, näringslivs- och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Vi genomför varje år ett stort antal utredningar och utvärderingar samt agerar processtöd i offentliga organisationer. Bland våra kunder finns en rad kommuner och regionförbund, myndigheter, departement samt fackliga och ideella organisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera