Skip to main content

Ramböll utvecklar Gustavsberg ihop med två olika arkitektteam

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 09:22 CET

Ramböll kommer tillsammans med C.F. Møller och danska Tredje Natur respektive White arkitekter att delta med två team i parallella uppdrag om framtidens stadsutveckling av Gustavsberg utanför Stockholm.

Bland 38 inlämnade anbud har Värmdö kommun valt att gå vidare med fyra. I två av dessa är Ramböll samarbetspartner till de utvalda arkitekterna. I anbudet tillsammans med C.F. Møller står Ramböll för kompetens inom stadsplanering och trafikplanering, och i samarbetet med White arkitekter för trafikplaneringskompetens.

Uppdraget i Gustavsberg berör de fyra delområdena Stadsparken, Centrum, Kråkberget och Vattentornsberget som planeras för bostäder, handel, kontor, förskola, församlingshem och äldreboende. Utöver det ska en stadspark gestaltas och hamnområdet länkas samman med de centrala delarna och med stadsdelens övriga gröna stråk.

− Att Ramböll är med i två av fyra anbud i så här hård konkurrens är vi givetvis väldigt stolta över. Både på plansidan och trafiksidan har vi under lång tid arbetat med olika utvecklingsprojekt i Stockholmsområdet. Det här stärker oss ytterligare på marknaden och ger oss ett bevis på att vi erbjuder de tjänster som efterfrågas, säger Anna Le Moine, trafikplanerare och enhetschef Trafik i Stockholm.

Representanter från Värmdö kommun kommer att utvärdera förslagen och från vecka 19 ska förslagen visas för allmänheten.

För mer information, kontakta gärna
Anna Le Moine, trafikplanerare och enhetschef Trafik i Stockholm
010-615 62 98, anna.lemoine@ramboll.se

Maria Grimmer, enhetschef för Landskap- och planenheten i Stockholm
010-615 63 54, maria.grimmer@ramboll.se

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.