Skip to main content

Stort parallelluppdrag när Västerport ska planeras

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 09:41 CEST

Hamnområdet i Varberg idag.

Varbergs kommun planerar för en helt ny stadsdel genom att gamla järnvägsspår, bangård och hamn avvecklas från de centrala delarna av Varbergs stadskärna. Förutom 2 500 nya bostäder ska även ett nytt stationsområde utformas. Ramböll har i team med Erik Giudice Architects och Noema Cultural Planning valts ut som en av tre tävlande till att utforma ett förslag för stadsdelen.

Varbergs kommun och Jernhusen har tillsammans bjudit in till ett parallelluppdrag när Varberg ska genomgå en stor förvandling de kommande åren. Drivande är att Västkustbanan ska förläggas i en tunnel under staden och det stora hamnområdet flyttas. Ett omfattande område i de centrala delarna ska utformas till en ny levande stadsdel som kommer att kallas för Västerport.

Under hösten arbetar de tre utvalda teamen med att ta fram sina förslag som kommer att presenteras för kommunen och Jernhusen i början av nästa år. En del av arbetet är en dialog med medborgargrupper som sker under hösten, bland annat genom en stor workshop. I januari 2017 kommer även Varbergsborna kunna tycka till om förslagen. Totalt ansökte 23 team om att få vara med i parallelluppdraget.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss att tillsammans med ett väl sammansatt arkitektteam visa upp vad vi kan åstadkomma inom hållbar stadsplanering. Att vara med bland de tre utvalda teamen är redan det en stor framgång, säger Henrik Undeland, landskapsarkitekt på Ramböll.

Varbergs kommun har en förhoppning om att kunna skapa en stadsbyggnadsstruktur med en tilltalande gestaltning där bebyggelse och utemiljö är i harmoni.

– Det är en spännande utmaning att visuellt skapa en ekonomisk genomförbar stadsutvecklingsidé som överensstämmer med den vision beställaren har, berättar Henrik Undeland.

Ramböll har gjort liknande uppdrag tidigare i team med Erik Giudice Architects, bland dem förstudien för Gullbergsvass i Göteborg, parallella uppdrag om Nyhamnen i Malmö samt förnyelse av Skärholmen i Stockholm. Ett pågående samarbete är också ett liknande parallelluppdrag om Centrala Lindholmen i Göteborg samt projekteringen av det spännande byggnadsprojektet ”Platinan” för Vasakronan i Göteborg.

För mer information, kontakta
Henrik Undeland, Landskapsarkitekt Ramböll
010-615 33 39, henrik.undeland@ramboll.se

Presskontakt
Anna Nourani, PR-ansvarig
0734-33 20 27, anna.nourani@ramboll.se

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.