Skip to main content

Teknikkonsult storsatsar på energi

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:35 CET

Ramböll, ett av Nordens största teknikkonsultbolag, fortsätter att växa. Nu gör bolaget en aggressiv satsning på det expansiva energiområdet. På fem år ska den nya energidivisionen växa med drygt 500%.

– Energisektorn står inför stora utmaningar för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. För oss som samhällsbyggare innebär det också stora möjligheter. Den planerade investeringsvolymen i Sverige inom energisektorn uppgår till cirka 300 miljarder SEK under den kommande tioårsperioden. Vi vill ligga i framkant av den utvecklingen. Därför genomförs en koncernsatsning på energikompetens där Sverige är en viktig del, berättar Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige AB.

Även om finansläget påverkar takten kommer det att ske stora investeringar under den kommande tioårsperioden. Energisektorn har på några år vuxit från att vara en liten del av industrins investeringsområden till att vara en av de sektorer inom svensk industri där det planeras mest investeringar. Målsättningen är att Ramböll inom fem år ska vara en av de tre största aktörerna på energiområdet i Sverige.

För att klara denna offensiva satsning har Ramböll gjort en viktig strategisk rekrytering. Anders Eidensten, tidigare affärsområdeschef på Vattenfall Power Consultant, är den som ska leda satsningen. Eidensten har varit verksam i energisektorn under hela sin karriär och har med sig värdefull konsultkompetens från flera områden såsom kraftvärme/värmeanläggningar, fjärrvärme och energieffektivisering inom svensk basindustri.

– Strategin är att växa genom en offensiv, rikstäckande expansion via såväl rekryteringar som förvärv, säger Anders Eidensten, nytillträdd Divisionschef för Energi. Idag har Ramböll Sverige 40 energiexperter – inom fem år ska vi vara en av de stora aktörerna på marknaden och definitivt en av de mest framgångsrika. Det är en utmanande målsättning, men som ett globalt bolag har Ramböll både förutsättningarna och resurserna för att genomföra en trovärdig satsning.

Ramböll har redan idag en stark position inom flera områden. Inom avfallsförbränning och offshore vindkraft är man världsledande och inom områden som energigaser och kraftvärme har man en stark position. Processen med rekrytering av nyckelpersoner till den svenska divisionen har redan inletts liksom översynen av intressanta företagsförvärv.

Kontaktuppgifter:

Anders Eidensten
Divisionschef Energi

010-615 60 70
070-539 6784      
anders.eidensten@ramboll.se

Presskontakt:

Yvonne Ronnerfors
Kommunikationschef Ramböll

010-615 60 50
070-994 70 04
yvonne.ronnerfors@ramboll.se

Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll Sverige är en del av Ramböllkoncernen som har 9 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

Mer om Ramböll på www.ramboll.se

Bifogade filer

PDF-dokument