Skip to main content

EUs anti-traffickingdag 18 okt samlar hotell och krogar i gemensam kampanj mot trafficking

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 16:01 CEST

EUs anti-traffickingdag 18 oktober uppmärksammas av den ideella föreningen RealStars, tillsammans med besöksnäringen, som visar var den står i frågan om sex- och människohandel genom att ge plats åt tankeväckande budskap.

Människohandel har en större omfattning än någonsin i världen och Sverige står inför tuffa utmaningar när det gäller att motverka den sexhandel, som sker nära oss, varje dag. Och i och med dagens flyktingströmmar blir allt fler sårbara och löper stor risk att utnyttjas av skrupelfria människohandlare.

Sexköp är en avgörande orsak till att människohandeln existerar och sexköpslagen måste tillämpas i högre grad. Antalet anmälda fall av människohandel ökade 2015 och RealStars är oroade över utvecklingen med få fällande domar, bristande preventivt arbete och samordning.

I ljuset av utvecklingen har besöksnäringen uttryckt en önskan om samarbete och att stå enade mot brottsligheten. Årets anti-trafficking-kampanj, som sjösätts i samband med anti-traffickingdagen 18 oktober, är ett svar på denna önskan – och många hotell, kaféer och krogar har engagerat sig och står bakom kampanjens budskap: We don´t welcome human trafficking och We don´t serve sex buyers.

- Det blir ett nytt sätt och en ny kanal för oss att få med fler i arbetet för ett Europa fritt från trafficking. Det finns också möjlighet för gäster att vara med, påverka och göra skillnad då bland annat en insamling är kopplad till kampanjen, säger Malin Roux Johansson, RealStars verksamhetschef.

RealStars ser att näringslivet har en viktig roll att fylla i det förebyggande arbetet och har sedan 2013 jobbat aktivt med delar av näringslivet och ligger bland annat bakom de uppmärksammade koncepten Business Against Trafficking och Hotels Against Trafficking.

- Vår förhoppning är att den specialdesignade kampanjen skapar debatt ute på krogar, restauranger och hotell. I Göteborg är Taxi Göteborg med i samarbetet med budskap på bilarna som förstärker helheten, säger Malin Roux Johansson.

En stor del av prostitutionsmarknaden finns idag på internet och sexköpen sker på arenor som hotell och i lägenheter. Människohandel innebär grova kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna och EUs anti-traffickingdirektiv ställer krav på att medlemsländerna förebygger och skyddar samt åtalar misstänkta människohandlare. EU kommer att rapportera i slutet av året om hur arbetet utvecklats och vad effekten av EUs trafficking-direktiv blivit.

För pressrelaterade frågor och ytterligare information vänligen kontakta:

Malin Roux Johansson, verksamhetschef på RealStars, 070-747 41 87, malin@realstars.eu

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.