Skip to main content

Gymnasieskolor bjuds in till Fair Sex utmaningen 2014

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 07:20 CET

Realstars engagerar elever i en viktig fråga: Fair Sex - sex på lika villkor. Nu bjuds Sveriges gymnasieskolor in att medverka i utmaningen och ge sitt bidrag i frågan: hur ska vi minska efterfrågan på sexuella tjänster?

RealStars utmaning 2014 riktar sig till gymnasieungdomar över hela landet. Utmaningen mot trafficking grundar sig i allas rätt till sex på lika villkor - Fair Sex. Handel med kroppar och sexuell integritet är högaktuella och viktiga ämnen. Efterfrågan på sexuella tjänster är den stora orsaken till trafficking.

– Skolan har en viktig roll i att diskutera sex, värdegrund och engagera eleverna i frågor om mänskliga rättigheter. Trafficking är en fråga som upprör och den hänger samman med sexhandel, säger Malin Roux, verksamhetsansvarig på Realstars.

Elever och skolor kan engagera sig på olika sätt i utmaningen som ger kunskap och verktyg att agera för Fair Sex. Elever kan ta del av ett interaktivt läromedel - webbspelet "Fair Sex: Nätverket" som tar upp berättelser om övergrepp, prostitution och sextrafficking. Spelet innehåller fakta och verklighetsnära skildringar.

Eleverna tar också del av en föreläsning och kreativ workshop på temat Fair Sex. Resultatet kommer i form av bild, foto, musik och text bli en viktig del i arbetet mot trafficking.

Både spelet och workshopen kommer inspirera elever att påverka för ett Europa fritt från trafficking.  Reflektion och diskussion är centralt för att diskutera normer och värderingar om sex.

– Sexövergrepp är ett aktuellt ämne som bör lyftas in i skolan. Realstars processledare har under hösten hållit workshops på temat och hundratals elever har engagerat sig i Stockholm och Göteborg. Nu hoppas vi nå ut till hundra gymnasieskolor, säger Malin Roux.

Under Nordiskt Forum Malmö 2014 visas resultatet av gymnasieelevernas skapande och ungas idéer presenteras för allmänhet och beslutsfattare.

Webbpelet är framtaget av RealStars i samarbete med Pedagogiskt Centrum och är ett arvsfonsprojekt. RealStars har genom projektet länkat samman vardagliga attityder kring sex med övergripande samhällsstrukturer och hur detta hänger ihop med att efterfrågan på sexuella tjänster och sextrafficking existerar.


RealStars startade 2010 i Göteborg och använder mode och konst för att skapa opinion mot trafficking. RealStars är ett socialt företag och vinsterna återinvesteras i nya aktiviteter och kampanjer i Sverige och övriga Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera