Skip to main content

Cereno Scientific: Nyemissionen blev kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 14:20 CEST

Cereno Scientific AB:s (Cereno) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 19 maj 2016. Emissionen tecknades till närmare 70 MSEK, inklusive teckningsåtagande om 14,3 MSEK. Det motsvarar en överteckning om 300 procent och emissionen tillför bolaget cirka 22 MSEK. Totalt inkom teckningar från 2700 konton. 

Sten R Sörensen, VD i Cereno Scientific, kommenterar

” I samband med nyemissionen och listningen har vi presenterat bolaget för hundratals potentiella aktieägare. Det är mycket glädjande att så många av dessa har valt att teckna och ytterligare ett antal utöver de som vi presenterat för. Vi uppskattar det förtroende, som vi har fått, och kommer att förvalta det väl. Vi är också stolta över det totala teckningsbeloppet, som visar på ett stort intresse för bolaget”.

Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 14 juni 2016.

Redeye har agerat finansiell rådgivare till Cereno Scientific i emissionen.

Cereno Scientifics pressmeddelande i sin helhet,

http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=78714

Cereno planerar att vara med på Redeyes Småbolagsdag den 13 juni,

http://www.smabolagsdagen.net/

För mer information, se http://www.cerenoscientific.se/

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).