Skip to main content

Eurocine Vaccines publicerar prospekt och inleder teckningsperiod

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 20:22 CET

Redeye agerar finansiell rådgivare till forskningsbolaget Eurocine Vaccines i bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner. Eurocine Vaccines siktar på att ta en unik global position inom nasal influensavaccinering för barn under två år. Teckningsperioden i emissionen inleds den 25 februari och pågår till den 11 mars.

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av units, som offentliggjordes den 18 januari 2016. Prospektet har i dag, den 24 februari 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Eurocine Vaccines står inför en avgörande klinisk studie inom influensavaccinering. Bolagets patenterade teknologi EndocineTM möjliggör nasal vaccinering, vilket tillsammans med split-antigen förväntas ge den avgörande konkurrensfördelen att vaccinet kan kombinera ett gott skydd mot influensa med möjligheten att ge vaccinet till barn under två år.

Baserat på att tidigare studier i människa med bolagets vaccinkandidat ImmunoseTM FLU visat god säkerhet och att studier i djur visat god immunrespons väntar sig bolaget positiva resultat även i den kommande kliniska studien. Studien är planerad att genomföras under nästa influensasäsong 2016/17. Bolaget för löpande diskussioner med potentiella partners bland världens största läkemedelsbolag och har utformat studien enligt deras önskemål I syfte att finansiera studien genomförs en emission av aktier och teckningsoptioner, där den initiala delen täcks av teckningsåtaganden och garantier[1] upp till 18,0 mkr.

För prospekt och mer information besök http://beta.redeye.se/transaction/eurocine-vaccines

Viktigt: Observera att detta pressmeddelande inte ska ses som en uppmaning att teckna aktier i den beskrivna emissionen. Varje beslut att investera i den beskrivna emissionen bör grunda sig på en bedömning av innehållet i emissionsprospektet, vilket finns tillgängligt på www.eurocine-vaccines.com.


[1] Teckningsåtaganden och garantier är inte säkerställda. 

Redeye aktieanalys och investment banking är specialister på Life Science och Technology. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden, vi arbetar utifrån en värdebaserad investeringsfilosofi och med en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on an value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm, is an authorized securities trader and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).