Skip to main content

LIDDS tillförs 22,5 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 12:04 CEST

LIDDS AB kommer att tillföras cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden för LIDDS nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 28 juni 2016 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades av aktieägare till 87,3 procent. Resterande 12,7 procent av aktierna kommer att tilldelas emissionsgaranterna.

Redeye AB är finansiell rådgivare.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).