Skip to main content

Redeye agerar finansiell rådgivare i North Chemicals företrädesemission

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 10:54 CEST

North Chemical utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. I april offentliggjorde bolaget att de förvärvar Lahega Kemi för en sammanlagd köpeskilling om 120 miljoner kronor. Med anledning därav genomför bolaget nu en fullt garanterad företrädesemission om ca 62,2 miljoner kronor som en del av finansieringen av förvärvet.

Företrädesemissionen, där Redeye agerar finansiell rådgivare, är fullt säkerställd av bolagets huvudägare och ett konsortium av externa investerare. Vid fullteckning tillförs bolaget 62,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till kursen 2,00 kronor per aktie. Teckningsperioden löper under perioden 30 maj - 13 juni 2016.

Det sammanslagna bolaget kommer få en marknadsledande position på den skandinaviska marknaden inom kemtekniska produkter. Lahega Kemi är en av North Chemicals viktigaste konkurrenter med en nettoomsättning om 230 MSEK under räkenskapsåret 2014/2015. North Chemical kommer efter förvärvet bli den ledande aktören på den skandinaviska marknaden av kemtekniska produkter inom fordon och industri, med ett attraktivt och diversifierat produkt- och tjänsteutbud. Förvärvet kommer vidare innebära en fördjupad geografisk täckning, ytterligare marknadspenetration, bredare produktportfölj samt tillgång till nytt kundsegment. Storleken på North Chemical kommer bidra till förbättrad konkurrenskraft och position, ökad spetskompetens inom FoU, stärkt stabilitet mot kunder och därmed ökad sannolikhet att vinna nya och större kontrakt på befintliga och nya marknader.

Mer information om emissionen och villkoren för den finns på Redeyes emissionssida på http://beta.redeye.se/transaction/north-chemical

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).