Skip to main content

Redeye bistår Photocat i framgångsrik nyemission

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 13:56 CEST

Danska clean-techbolaget Photocat har tagit in 9,6 MSEK via en riktad nyemission, där Redeye har agerat finansiell rådgivare. Pengarna skall användas för den fortsatta expansionen där Photocat väntas öka volymerna det närmaste året.

Emissionen tecknades av ett 20-tal investerare varav bland annat två befintliga aktieägare, LMK Forward och Mikael Lönn. Emissionskursen var 25,5 SEK, vilket är i linje med genomsnittskursen den senaste månaden.

Mer info kring bolaget och vår värdering av aktien finns i Redeyes senaste analys av Photocat:http://www.redeye.se/analys/update/photocat-bra-inledning-pa-aret

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).