Skip to main content

Redeye bistår Teqnion i övertecknad private placement

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 11:41 CET

Industrihandelskoncernen Teqnion AB (“Teqnion” eller “Bolaget”) genomförde i februari 2018 en riktad emission om ca 20 MSEK till institutionella och professionella investerare inför planerad notering på en marknadsplats inom 12 månader. Intresset bland investerare var mycket stort och emissionen blev övertecknad. Investment AB Spiltan var den största institutionella investeraren och deltog med ca 8 MSEK.

Med Redeye som finansiell rådgivare genomförde Teqnion under första kvartalet 2018 en kapitalanskaffning i syfte att stärka och bredda investerarbasen inför en listning på en marknadsplats. Kapitalet kommer att användas till att finansiera förvärv i närtid. Genom tillgång till den publika kapitalmarknaden vill bolaget accelerera sin tillväxt genom kontinuerliga förvärv av sunda bolag.

Teckningsperioden avslutades den 5 februari 2018. Emissionen övertecknades och Teqnion tillfördes ca 20 MSEK. Nyemissionen riktades till ett antal privata och institutionella investerare vilket resulterade i cirka 40 nya aktieägare. Den största institutionella investeraren i emissionen var Investment AB Spiltan som deltog med ca 8 MSEK.

“Vi är mycket nöjda med utfallet i emissionen”, säger Johan Steene, vd för Teqnion. “Förutom anskaffat tillväxtkapital är vi glada att ha fått in ett flertal välrenommerade professionella investerare som ägare. Det är också väldigt roligt att Spiltan som ett av Sveriges främsta investmentbolag för onoterade bolag vill vara med på vår tillväxtresa framöver. Det positiva utfallet i emissionen gör att vi nu kan accelerera tillväxten genom förvärv inför en framtida listning på en marknadsplats.”

“Teqnions kompetenta och erfarna ledning och styrelse har drivit bolaget med god lönsamhet och tillväxt under en lång period. Bolaget har goda möjligheter att växa och etablera sig som en stor industrikoncern i Norden. Vi ser fram emot att vara en långsiktig ägare och att stödja företaget i nästa tillväxtfas”, säger Mikael Vaezi, investment managerpå Investment AB Spiltan.

Om Teqnion
Teqnion AB, grundat 2006, är en onoterad svensk industrihandelskoncern som erbjuder ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Koncernen har ca 200MSEK i omsättning och 15MSEK i rörelsevinst och består i dagsläget av sju dotterbolag. Dessa dotterbolag agerar som självständiga företag men har fördelen av att tillhöra en bolagsgrupp med ett samlat kontaktnät och professionell ledning. Teqniongruppen verkar inom smala tekniknischer och levererar inom dessa specialiserade lösningar till ett antal olika industrisegment; belysning, el, tillverkning, fordon, försvar och medicinteknik. Teqnions strategi är en kombination av aktivt ägande med verksamhetsoptimering i dotterbolagen och accelererad tillväxt genom företagsförvärv.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).

LinkedInTwitterFacebook