Skip to main content

Redeye finansiell rådgivare när Imint tog in 48,6 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 09:38 CET

Imint Image Intelligence AB (publ) (“Imint” eller “Bolaget”) har med Redeye genomfört en placering av 617 777 nya aktier till svenska och internationella investerare genom en accelererad bookbuilding-process till ett pris om 79 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget ca 48,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Imint avser att använda emissionslikviden för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov till dess att Bolaget uppnår ett positivt kassaflöde i ett läge där Bolagets försäljning, marknadsföring och produktutveckling behöver kapitaltillskott för att ta till vara de möjligheter, men också utmaningar som Bolaget står inför.

Redeye AB är finansiell rådgivare till Imint i samband med emissionen.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).