Skip to main content

Redeye publicerar första analys av Allgon

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 08:06 CEST

Den forna börsfavoriten Allgon har återuppstått efter att antenntillverkaren Smarteq i januari i år slutförde förvärvet av Åkerströms, en specialist på industriell radiostyrning, och samtidigt återtog namnet Allgon.

I Redeyes första analys av nya Allgon räknar vi med att bolaget ska nå 140 mkr i försäljning 2016 och ett positivt rörelseresultat på knappt 4 mkr. För 2017 räknar vi med att försäljningen tar fart och når 173 mkr samt att Allgon når en EBIT på 14 mkr. Vårt värderingsintervall Fair Value Range sträcker sig mellan 0,20 och 0,57 kronor och i vårt basscenario Base Case ser vi ett motiverat värde på 0,38 kronor per aktie, en uppsida på omkring 40 procent från nuvarande kurs om 0,27 kronor.

Redeyes metodik bygger på att hjälpa investerare att själva ta kloka beslut. Vi ger aldrig enkla rekommendationer av typen ”köp”, ”håll” eller ”sälj”, utan vi redovisar i stället vår bedömning i form av en Rating i tre delar där vi identifierar Catalyst Potential som kan påverka värdet framåt, bedömer Company Quality inom fem olika områden och ger en Fair Value Range, ett värderingsintervall med Base, Bull och Bear Case baserade på uppskattningar av diskonterat kassaflöde i tänkbara framtidsscenariers. Base representerar ett scenario på ett par års sikt som varken är alltför optimistisk eller pessimistisk. Bull är ett scenario som är optimistiskt men fortfarande sannolikt, på samma sätt som Bear Case är ett scenario som är pessimistisk men inte orimligt.

Läs hela Redeyes analys av Allgon på http://beta.redeye.se/company/allgon/486571/allgon-tradlost-ar-allgons-roda-trad#company-navigation.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).