Skip to main content

Redeye rådgivare när Eurocine Vaccines tillförs 35,8 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 12:23 CET

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines”) har den 28 oktober avslutat lösenperioden för teckningsoptionen EUCI TO 1. Totalt har 15 316 903 nya aktier tecknats i den nu avslutade lösenperioden. Eurocine Vaccines tillförs därmed ett kapital om 35 841 553,02 kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1 500 000 kronor. Teckningsgraden uppgick till 94 procent.

– Utfallet är mycket glädjande och jag ser det som en bekräftelse om ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Den framgångsrika kapitalanskaffningen genererade mer kapital än förväntat när vi utformade den. Detta kan öppna för nya affärs-möjligheter och jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och ledningsteamet fortsätta att skapa värde för aktieägarna, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med transaktionen.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).