Skip to main content

Redeyes värdebaserade investeringsfilosofi slog index 2015

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 07:48 CET

Under 2015 ökade värdet på Redeyes Top Picks-portfölj med 62,2 %. Det betyder att de som följde vår strategi fick en nästan tio gånger så stor avkastning som vad Börsen som helhet gav.

Redeye är en analysdriven Investment banking-firma i Stockholm. Precis som många andra av våra kollegor har Redeye egna aktieportföljer, i vårt fall tre stycken. Top Picks är vår övergripande portfölj. Förutom den har vi även två specialiserade, en för Life Science-bolag och en för tech-bolag.

Två saker skiljer Redyes portföljer från de andras. För det första så delar vi våra transaktioner med er som följer oss. Som betalande Premium-medlem på Redeye får du veta att vi säljer eller köper i det ögonblick vi gör det, inte några dagar senare.

Det andra är att vi arbetar med en väldigt tydlig investeringsfilosofi. Vi köper bara bolag som ligger nära våra egna analytikers bear-case, det vill säga, där vi ser möjlighet till god avkastning kombinerat med låg risk och där vi kan se detta över en tidsperiod om 18 månader. Sedan köper vi bara bolag där våra analytiker har en noggrann uppfattning om vad det är för faktorer som driver värdet framåt samt vilka parametrar som resulterar i tillväxt, långsiktig hållbarhet och lönsamhet.

Under 2015 visade den här strategin tydligt sin styrka. Vår Top Picks-portfölj ökade 62,2 % i värde, att jämföras med börsen där OMX SPI ökade med 6,6 %.

Vår Life Science-portfölj gick ändå bättre, 75,5 % upp på helåret.

Från mars fram tills årets slut ökade vår tech-portfölj med 39 %. Under samma period gick OMX St GI -5 %, Carnegie Small Cap Index 13 % och OMX St Tech backade med -16 %.

Vill du veta mer om Redeye, våra portföljer eller våra erbjudanden inom aktieanalys och investment banking, hör gärna av dig till oss.

Om du vill prenumerera på Redeye Premium, gå till:

http://beta.redeye.se/secure/subscriptions/products/premium/premium

Redeyeaktieanalys och investment banking är Skandinaviens enda specialister på Life Science och Technology. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden, vi arbetar utifrån en värdebaserad investeringsfilosofi och med en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on an value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm, is an authorized securities trader and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).