Skip to main content

Vicore Pharma nytt bolag till bevakning hos Redeye

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 09:26 CET

Vicore Pharma utvecklar små molekylära läkemedelskandidater för stimulering av angiotensin II typ 2 receptorn. Den längst gångna kandidaten C21 är välstuderad och har visat god säkerhet. C21 har fått särläkemedelsstatus i Europa och väntar på svar från USA. Ett godkännande från FDA tar bort patentrisken för indikationen och förbättrar sannolikheten för att nå ett marknadsgodkännande. Big Pharma och Big Biotech har visat ett stort intresse för C21:s ledande indikation, idiopatisk lungfibros (IPF). Det gör att vi räknar med att Vicore Pharma ingår ett partneravtal efter fas Ib/IIa-studier. 

Vi anser att Vicore Pharma är ett förbisett bolag på First North och har kommit fram till ett basscenario på 21 kronor per aktie, samt ett Bear/Bull case på 4 respektive 55 kronor per aktie.

Analytiker hos Redeye är Andreas Kvist.

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).