Skip to main content

Mats Ulfendahl ny forskningsdirektör i Region Östergötland

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 09:55 CET

Mats Ulfendahl. Foto: Samuel Unéus

Mats Ulfendahl har utsetts till ny forskningsdirektör i Region Östergötland. Han är idag professor inom experimentell hörselforskning vid Karolinska Institutet.

Mats Ulfendahl har lång erfarenhet från olika roller inom både den svenska och den internationella forskarvärlden. Han är sedan 2004 verksam som professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Institutet och ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och i Delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet.

På den digra meritlistan finns även tidigare uppdrag som huvudsekreterare för medicin och hälsa liksom forskarrepresentant i Ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet. Mats Ulfendahl har också haft ledande roller i en rad internationella forskningsråd, kommittéer och projekt och ledde nyligen en expertpanel som på EU-kommissionens uppdrag utvärderade ett stort samarbetsprojekt kring kliniska prövningar i Afrika.

– Uppdraget som forskningsdirektör är jättespännande, då det handlar om både den kliniska forskningen och den forskning som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget. Jag har hittills haft mycket positiva kontakter med Region Östergötland. Det är en välfungerande verksamhet med en bra interaktion mellan hälso- och sjukvården, den kliniska forskningen och akademin, säger Mats Ulfendahl.

Regiondirektör Krister Björkegren är mycket nöjd med rekryteringen:

– Det känns fantastiskt bra att kunna rekrytera en så välmeriterad person med stor erfarenhet av forskningsvärlden. Mats Ulfendahl blir en stor tillgång i vårt fortsatta arbete med att i nära samverkan med universitetet utveckla forskningen i regionen.

Mats Ulfendahl tillträder tjänsten som forskningsdirektör i Region Östergötland i början av mars.

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med 13 000 medarbetare.