Skip to main content

Ambulansen i Örebro län är snabbt på plats vid livshotande tillstånd

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 07:14 CET

Region Örebro läns ambulanser är näst snabbast i landet vid utryckningar där liv står på spel. Det visar statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I Örebro län tar det i genomsnitt 11,8 minuter från det att ett telefonsamtal kommer in till SOS Alarm till det att en ambulans når fram. Tiden avser enbart de högst prioriterade larmen, det vill säga i fall med akut livshotande symtom eller olycksfall. Det är näst bäst i Sverige, och det är bara i Östergötland som ambulanserna är snabbare. Den genomsnittliga utryckningstiden för Sveriges samlade ambulanser vid prio 1-larm är 13,1 minuter.

Ökar chans till överlevnad
- Det är glädjande att vi kan komma ut till våra patienter så pass fort som vi gör. Vi vet ju att ett snabbt omhändertagande ökar patienternas chanser till överlevnad och tillfrisknande, säger Thomas Carnell, avdelningschef vid ambulansavdelning på Universitetssjukhuset Örebro.

Kortare utryckningstider med ny ambulansstation
Genom att bygga en ny ambulansstation vid Berglundaområdet i sydvästra Örebro hoppas Region Örebro län kunna korta utryckningstiderna ytterligare. Stationen planeras stå klar år 2020 och ska då korta utryckningstiderna i framförallt Lekebergs kommun och i den södra länsdelen. Tack vare närheten till Europavägarna och kringleden runt Örebro finns även tidsvinster att göra i andra delar av länet.

Ta del av undersökningen via webbplatsen Vården i siffror

Kontakt
Thomas Carnell, avdelningschef vid ambulansavdelning på Universitetssjukhuset Örebro, telefon: 072-147 50 40

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.