Skip to main content

Avstamp för ett ännu bättre län på Loka-dagarna

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 07:35 CEST

Under torsdagen och fredagen träffas representanter för Region Örebro län, länets kommuner, länsstyrelsen, näringsliv och ideell sektor på Loka Brunn för att diskutera länets framtida utveckling. Loka-dagarna är ett avstamp i arbetet med revideringsprocessen av den Regionala utvecklingsstrategin.

– Region Örebro län har numera det regionala utvecklingsansvaret som inbegriper allt från näringslivsutveckling, kommunikationer, forskning, hälso- och sjukvård, kultur och kompetensförsörjning med mera, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, (S).

Ett arbete tillsammans med länets aktörer
– Det är inte bara vi politiker och tjänstemän i regionen som har svaren på vad som behövs för att länet ska bli en bättre plats att leva i och attrahera människor att komma till. Det arbetet är något som alla måste engagera sig i, och hjälpas åt med,
– Jag tror att strategiskt viktiga gemensamma mål är en stor del i framgången för vår region, och jag är glad över att vi kan göra detta tillsammans med länets aktörer, säger hon.

Regionalt utvecklingsansvar sedan 1 januari
Det regionala utvecklingsansvaret, som tilldelades Region Örebro län den 1 januari, innebär ett ansvar för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Ett medel i det arbetet är den Regionala utvecklinsstrategin. Strategin antogs år 2010, och efter en bred process med berörda intressenter är målsättningen att regionfullmäktige ska fatta beslut om en ny strategi som kan gälla från mars 2017.

Regionala utvecklingsstrategin har fyra utvecklingsområden:
Kunskap och kompetens
Innovationer och entreprenörskap
Lustfyllda möten och upplevelser
Den öppna regionen.


Mer information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande, tel. 070-515 7409 

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.