Skip to main content

Cellprovsveckan ska få fler kvinnor att lämna cellprov

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 08:40 CEST

Cellprov räddar liv-modern.

Det är budskapet som Region Örebro län går ut med under cellprovsveckan, den 16-20 maj. Förhoppningen är att fler kvinnor ska lämna gynekologiskt cellprov när de blir kallade.

Var tredje dag dör en kvinna i Sverige på grund av livmoderhalscancer. De flesta av de som dör har inte gått på cellprovskontroller. Med informationsinsatser under cellprovsveckan vill Region Örebro län därför visa vikten av att ta gynekologiskt cellprov när kallelsen kommer eftersom det minskar risken för livmoderhalscancer.

– Vi ser att det är många som inte lämnar cellprov trots att det är ett snabbt och enkelt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Det vill vi ändra på, säger Yvonne Skogsdal, vårdutvecklare och samordnande barnmorska och Lovisa Bergengren, gynekolog med ansvar för screeningsverksamheten inom Region Örebro län.

Information på Vårruset

Det är första gången som Region Örebro län uppmärksammar cellprovsveckan, och aktiviteter i samband med Vårruset den 18 maj blir en viktig del av informationssatsningen.

– Barnmorskor från Region Örebro län kommer att finnas på plats för att arrangera olika aktiviteter i anslutning till loppet, och flera barnmorskor kommer att springa, säger Yvonne Skogsdal.

Föreläsning om cellprovtagning

Under cellprovsveckan kommer det att finnas informationskort om cellprov på länets barnmorskemottagningar, och det kommer också att finnas informationsskyltar om cellprov på bussarna.

Den 25 maj är det en allmän föreläsning om cellprovtagning i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro. Då presenteras aktuell kunskap kring screeningundersökningar samt vem som kallas och vad som undersöks. Föreläsningen sänds via länk till Karlskoga och Lindesbergs lasarett.

Fakta

Svenska kvinnor kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, så kallad screening. Den som har blivit kallad kan enkelt boka om sin tid via e-tjänsterna på 1177.se.

I Örebro län lämnar 82 procent av alla kvinnor cellprov. Det ger cirka 21 000 cellprov varje år. Bland dem upptäcks mellan 500 och 1 000 avvikande cellprov.

Varje år får 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer, och 150 kvinnor dör till följd av sjukdomen.

Kontakt

Yvonne Skogsdal, vårdutvecklare och samordnande barnmorska, 070-374 72 45.

Lovisa Bergengren, gynekolog, 019-602 32 34.

Ulrika Stenberg, kommunikationsstrateg, 070-387 83 00.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.