Skip to main content

Diabetesmottagningen fick Karlskoga lasaretts kvalitetspris

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 17:20 CET

Vinnare av Karlskoga lasaretts kvalitetspris 2015 blev diabetesmottagningen för projektet ”Förbättrad livskalitet för typ 1 diabetiker”. 

 - Vi är glada! Vi tycker att vi har gjort ett bra jobb och vi har jobbat hårt för detta. Vi ser också att de insatser vi har gjort har gett resultat, säger sjuksköterskorna Anette Jakobsson och Victoria Lindberg på diabetesmottagningen.

Målet med förbättringsarbetet var att få till en bra blodsockerkontroll för patienterna med diabetes typ 1 samt en lugn och trygg patient och anhörig. Patienterna ska bli delaktiga, trygga och välbehandlade i sin diabetes, det vill säga ha ett HbA1c-värde så nära 52 mmol/mol som möjligt. Arbetet pågår kontinuerligt, men det prisade förbättringsarbetet pågick från 1 juli 2014 till 30 juni 2015.

Förbättringsarbetet fokuserade i första hand på de patienter som hade ett HbA1c-värde över 70. Patienterna har fått olika hjälpmedel för att förbättra sitt HbA1c-värde, bland annat insulinpump och kontinuerlig blodsockermätare/flashmätare. Utöver hjälpmedlen har de även fått tätare sjuksköterskekontakterbåde genom fysiska besök och via telefonkontakter. Det har även blivit ett mer utökat samarbete mellan patienten och sjukvården, mer information omkring blodsockerresultat och givna insulindoser och effekt av dessa.

Resultatet visar att patienternas HbA1c-värde förbättrats över tid.

- Vi har efter införandet av de tekniska hjälpmedlen sett att patienten fått en större förståelse och inblick i sin diabetes, förstått orsak och verkan på ett helt annat sätt. De upplever att de fått ökad trygghet och ökad livskvalitet. Även deras anhöriga känner en ökad livskvalité. För flera yngre diabetiker har det inneburit att de börjar ta mer ansvar för sin diabetes och kontrollerar sitt blodsocker och tar insulin utifrån kolhydratintag och aktivitetsnivå, berättar Anette Jacobsson och Victoria Lindberg.

Motivering till första pris

Projektet beskriver ett förbättringsarbete inom ett angeläget område och för en patientgrupp som ständigt ökar. Teamet har på kort tid påtagligt förbättrat resultatet för den aktuella patientgruppen, såväl vad gäller medicinska resultat som upplevd livskvalitet. Flertalet bedömningskriterier är uppfyllda och vi ser med spänning fram emot kommande resultatredovisningar.

Det här är 16:e året i rad som kvalitetspriset delas ut och det delades ut i samband med Karlskoga lasaretts patientsäkerhetsseminarium den 16 december. Syftet med kvalitetspriset är att lyfta goda exempel samt stimulera till fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.