Skip to main content

Doktor i medicin jobbar för att utveckla regionens patientsäkerhetsarbete

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 10:00 CEST

Mikaela Ridelberg, verksamhetsutvecklare inom Region Örebro län och nybliven doktor i medicin.

- Många bra och viktiga insatser görs i den svenska vården för att förbättra patientsäkerheten, men det finns stora brister i hur resultat från detta arbete används. 
Det säger Mikaela Ridelberg är verksamhetsutvecklare inom närsjukvården i Region Örebro län och nybliven doktor i medicin på Linköpings universitet. I sin avhandling, ”Towards safer care in Sweden?: Studies of influences on patient safety”, har hon undersökt patientsäkerhetsarbetet i de svenska landstingen och regionerna.


Mikaela Ridelberg menar att landsting och regioner i Sverige behöver utveckla bättre strukturer för att ta tillvara och omsätta kunskapen från studierna i praktiken och därmed stärka patientsäkerheten. Hon efterlyser utbildning i ämnet patientsäkerhet för alla yrkesgrupper i hälso- och sjukvården, men vill även se kompletterande forum som nätverk, webbsidor och databaser för att lära, systematisera och sprida kunskap om resultat från patientsäkerhetsarbete.

– Vi måste hitta sätt att göra den här viktiga informationen mycket mer tillgänglig, säger Mikaela Ridelberg.


Patientsäkerhet och hälsofrämjande arbete
Mikaela är utbildad sjuksköterska och medicine doktor och jobbar i dag som verksamhetsutvecklare inom närsjukvården i Region Örebro län. Hon jobbar med att utveckla patientsäkerheten och det hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvården; t.ex. sjukdomsförebyggande arbete och avvikelsehantering.


För mer information, kontakta:

Mikaela Ridelberg, medicine doktor och verksamhetsutvecklare inom Region Örebro län.

Telefon: 019 - 6027531

E-post: mikaela.ridelberg@regionorebrolan.se


Material för fördjupning:

Avhandlingen i sin helhet: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A921217&dswid=3509.  

Avhandlingen i populärvetenskaplig sammanfattning: se relaterat material.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.