Skip to main content

Ekonomiskt mål uppnås – men fortsatt bekymmersam ekonomi

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 17:00 CET

Region Örebro län når målet om ett positivt ekonomiskt resultat med minst 150 miljoner kronor för 2017. Preliminära siffror visar att resultatet uppgår till 150 miljoner kronor. Dock är den ekonomiska situationen fortsatt bekymmersam. De åtgärder som vidtagits av förvaltningarna för att få en ekonomi i balans har ännu inte gett önskat resultat.

Ökningen av Region Örebro läns nettokostnader var 5,7 procent under 2017, jämfört med 3,9 procent året innan. Intäkterna för såld vård har ökat med 33 miljoner kronor eller sex procent.

Överskott behövs för investeringar
- För att klara de stora investeringar som vi gör just nu och de kommande åren i bland annat moderna lokaler på våra sjukhus och vårdcentraler behöver vi göra rejäla överskott, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Därför är det positivt med ett betydande överskott.
- Men trots överskottet finns stora utmaningar när flera av verksamheter förbrukar mer pengar än de tilldelats. Arbetet med att komma tillrätta med detta har fortsatt hög prioritet för ha en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.

Kontakt:
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, tel. 070-524 22 66

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.