Skip to main content

Europeiskt samarbete stärker länets sociala företag

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 07:23 CEST

I syfte att stärka konkurrenskraften hos sociala företag möts representanter för sex europeiska regioner i Örebro den 4-5 april. Under de båda dagarna ska erfarenheter utbytas och sociala företag besökas.

Region Örebro län arbetar aktivt för att stötta länets arbetsintegrerande sociala företag, vilka är företag som drivs med en ambition om att omsätta vinsterna i den egna verksamheten. Målet för de sociala företagen är en bra verksamhet snarare än att göra vinst.

- Det handlar till exempel om företag med målet att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Men det kan även handla om kooperativ, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor.

Samverkan med regioner i Europa

Liknande verksamheter finns på flera håll i världen och inom RaiSE-projektet har sex europeiska regioner gått samman för att gemensamt finna lösningar på hur stödet till dessa verksamheter kan optimeras.

- Genom att ta del av andra regioners styrkor inom socialt företagande har vi möjlighet att ge våra regionala aktörer ett bättre stöd. Det kan förhoppningsvis leda till fler arbetstillfällen som ger fler människor möjlighet att komma ut i arbetslivet, säger Bengt Storbacka.

Besök hos företag på tre orter

Besökarna, som kommer från regioner i Italien, Irland, Skottland, Ungern och Spanien, ska under vistelsen i länet hälsa på hos åtta arbetsintegrerade sociala företag i Örebro, Karlskoga och Hallsberg. De kommer också att få ta del av goda exempel på verksamheter, policies och aktiviteter som stödjer sektorn.

Avslutning på Örebro slott

Det internationella besöket avslutas med en middag på Örebro slott där bland annat politiker och tjänstemän från Region Örebro län, landshövdingen, företagsföreträdare samt Partnerskapet för sociala innovationer deltar.

Under 2017 träffades deltagarna i projektet vid tre tillfällen, i Barcelona, Budapest och Bologna.

Studiebesök kommer att ske på följande företag:

  • Miljövårdscentrum, Örebro
  • Re:form, Örebro
  • Föreningen Integrera Karlskoga, Karlskoga
  • Föreningen Funkis, Karlskoga
  • Mötesplatsen Prisma, Karlskoga
  • Mohass, Karlskoga
  • Childrens discovery house, Hallsberg
  • Aniara maskin och fastighet, Hallsberg

Kontakt

Bengt Storbacka, ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor, telefon: 070-276 20 61

Anders Bro, utvecklingsledare, telefon: 019-602 73 94

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.