Skip to main content

Förebygga självmord och förändra attityder ska uppmärksammas på Världsdagen för psykisk hälsa

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 15:37 CEST

Tillsammans med föreningarna Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och (H)järnkoll uppmärksammar Psykiatri i Region Örebro län världsdagen för psykisk hälsa den 15 oktober.

- Under flera år har vi tillsammans uppmärksammar världsdagen för psykisk hälsa. Syftet med arrangemanget är att visa på det arbete som länets brukarföreningar och attitydambassadörer gör. Vi vill även uppmärksamma arbetet med att förebygga självmord utifrån Region Örebro läns handlingsplan, säger Sofia Wange, koordinator för brukarsamverkan för psykiatrin i Region Örebro län.

Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammar vi den 15 oktober på Stadsbiblioteket i Örebro mellan klockan 12.00 och 15.00. Från klockan 12.00 finns representanter från (H)järnkoll och NSPH på plats för samtal och information om sina respektive verksamheter.

Egen erfarenhet av psykisk ohälsa – två (H)järnkollsambassadörer berättar

(H)järnkoll är en förening som aktivt arbetar för att få bort negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa. Besökarna får ta del av berättelser från två av föreningens ambassadörer. Under rubrikerna ”Hur jag hanterar mitt liv som mamma och anhörig” och ”Tillbaka till ett värdigt liv” berättar de om sina egna upplevelser av psykisk ohälsa.

Det viktiga arbetet att minska antalet självmord

- Det är många som berörs av ambitionen att minska den psykiska ohälsan och antalet självmord i vårt län. Med en handlingsplan inom Region Örebro län får vi bra möjligheter att stödja det gemensamma arbetet. Nu går vi vidare med aktiviteter både inom sjukvården och i samverkan med samhällets aktörer, säger Birgitta J Huuva, områdeschef för psykiatrin i Region Örebro län samt delaktig i arbetet med handlingsplanen.

Under eftermiddagen får besökarna möjlighet att höra Birgitta J Huuva berätta om vad handlingsplanen innehåller och det fortsatta arbetet med att förebygga självmord.

För mer information om arrangemanget och brukarsamverkan:

Sofia Wange, koordinator för brukardelaktighet, Område psykiatri, Region Örebro län

epost: sofia.wange@regionorebrolan.se

telefon: 019-602 10 66


För mer information om Region Örebro läns handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa

Birgitta J Huuva, områdeschef, Område psykiatri, Region Örebro län

epost: birgitta.johansson-huuva@regionorebrolan.se

telefon: 019-602 70 22


Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.