Skip to main content

Gemensamt bussbolag ska höja kvalitén på stads- och länstrafiken

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 14:16 CET

Regionstyrelsen beslutade i dag att tillsammans med Region Västmanland arbeta vidare med inriktningen att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen. Styrelsen för Region Västmanland kommer för sin del att behandla ärendet den 8 februari. Det första trafikområdet som bolaget tar över driften för förväntas bli Örebro och Odensbacken.

I praktiken kommer AB Västerås lokaltrafik (ABVL) att omformas till ett gemensamt bolag. Planen är att det gemensamma bolaget tar över trafiken på de första områdena, Örebro och Odensbacken, med start från hösten 2019. Det långsiktiga målet är att merparten av trafiken ska skötas av det gemensamma bolaget. 

Ärendet kommer slutligen att behandlas av de båda regionernas styrelser och fullmäktigeförsamlingar senare i vår.

Goda resultat och höga ambitioner
Inom flera kvalitetsområden har ABVL goda resultat i nationell jämförelse. Avsikten är att det gemensamma bolaget ska bygga utveckla kvalitetsarbetet ytterligare.

- Det här kommer ge oss ökad kvalitét och service i bussåkandet. Det är våra huvudskäl till att vi tillsammans med Region Västmanland tar ett eget driftansvar över lokaltrafiken, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. När vi styr och leder driften själva kan vi arbeta mer aktivt och flexibelt med viktiga frågor som bland annat bemötande, miljö och jämställdhet.

Högre andel kvinnliga bussförare i bolaget

Inom flera områden har det befintliga bolaget AB Västerås lokaltrafik goda verksamhets- och serviceresultat. De senaste åren har bolaget rankats det topp tre nationellt i bemötande för branschen. Bland de 570 medarbetarna finns anställda från 43 nationaliteter. Och 21 procent av de anställda är kvinnor, jämfört med 15 procent i branschen. 78 procent av fordonen har besiktats utan anmärkning, jämfört med 62 procent i landet. Hela 94,5 procent av bussarna drivs med biogas, övriga med andra miljömedvetna drivmedel.  

Stabilare anställningsförhållanden ger högre kvalitet
När trafik upphandlas, som den gör i dag i Örebro län, riskerar entreprenörens personal att stå utan arbete när avtalet löper ut. 

- För bussförarna innebär egen drift ökad anställningstrygghet eftersom vi inte behöver upphandla ny operatör efter viss avtalstid, vilket alltid skapar en osäkerhet om man får behålla jobbet eller inte, fortsätter Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

- Att Örebro vill driva busstrafik tillsammans med oss ger en robustare kollektivtrafik med buss som gynnar invånarna i båda länen. Det har visat sig framgångsrikt att driva busstrafiken i egen regi, med nöjda resenärer, gott bemötande, god arbetsmiljö och en miljövänlig bussflotta, säger Tommy Levinsson (S), regionråd i Västmanland.


Mer information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län, tel. 070-5157 409
Tommy Levinsson (S), regionråd, Region Västmanland, tel. 021-17 34 93 

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.