Skip to main content

Handlingsplan ska minska länets hälsoklyftor

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2019 15:18 CET

I Sverige och Örebro län har vi en jämförelsevis god hälsa, men den är ojämlikt fördelad till följd av skilda livsvillkor och levnadsvanor. Det vill Region Örebro län råda bot på, och i dag antog regionstyrelsen Handlingsplanen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019-2022.

- Ska vi lyckas sluta de hälsoklyftor vi ser i länet krävs ett systematiskt arbete på alla samhällsnivåer och inom alla samhällssektorer. Där kommer handlingsplanen för en god, jämlik och jämställd hälsa att bli ett viktigt redskap, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande.

Prioriterade insatsområden

Handlingsplanen är ett resultat av en process där Region Örebro län samverkat med intressenter frånlänets kommuner och civilsamhället. Planen tar sin utgångspunkt inom området hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård men den har även tydliga kopplingar till bland annat kunskapslyft och utbildning, kompetensförsörjning och matchning samt social sammanhållning och demokrati

- Handlingsplanen lyfter också tre prioriterade insatsområden för de kommande fyra årens samverkansarbete. Tillsammans med övriga aktörer ska vi förstärka insatserna för måluppfyllelse i skolan, för ett inkluderande arbetsliv och för ett åldrande med livskvalitet, säger Behcet Barsom.

Psykisk hälsa och levnadsvanor

Inom respektive område finns sedan fyra genomsyrande perspektiv att ta extra hänsyn till:

  • Psykisk hälsa
  • Delaktighet och inflytande
  • Levnadsvanor
  • Trygga och attraktiva boende- och närmiljöer

För att bli ett relevant dokument som gör skillnad kommer handlingsplanen att ligga till grund för de verksamhetsplaner som länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund tar fram i samverkan med Region Örebro län. I verksamhetsplanerna ska parternas samverkan och insatser i det regionala och lokala folkhälsoarbetet beskrivas.

Kontakt

Behcet Barsom, vice ordförande i regionstyrelsen, telefon: 0730-77 77 36

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.