Skip to main content

Innovativt arbete får ekonomiskt stöd

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 08:00 CET

Region Örebro län ska vara en innovativ organisation som utvecklas och tar tillvara på goda idéer. Samma sak gäller för Örebroregionen som helhet.

Därför har Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, valt att stötta två utvecklingsprojekt med totalt 7,5 miljoner kronor över tre år.

Alfred Nobel Science Park får 4,5 miljoner kronor för att driva projektet 3DTC. Pengarna som beviljas är statliga anslag som Nämnden för regional tillväxt har i uppdrag att fördela. Inom ramen för projektet ska bland annat Tillverkningstekniskt centrum Karlskoga, TTC, utvecklas till en öppen innovativ miljö för regionens företag.

– Vi hoppas att TTC kan bli en naturlig partner inom forsknings- och utvecklingsfrågor för till exempel industrin, säger Kenneth Lantz, V, vice ordförande i Nämnden för regional tillväxt.

Projektet ska också bidra till att Örebro län blir ett nav inom området för 3D-utskrifter och 3D-röntgen.

– Ett sådant nav kommer att ha stor betydelse för näringslivets utveckling och tillväxt i regionen, säger Kenneth Lantz.

Innovationsslussar

Ett annat projekt som nämnden väljer att stötta ekonomiskt är Innovationssluss 2.0. Projektet, som är ett samarbete mellan Region Örebro län och Västmanlands landsting, ska bidra till att utveckla det innovationsstödjande arbetet som pågår inom de båda organisationerna. De tre miljoner kronor, även detta är statliga finansierade medel, som nu beviljas ska också användas till att stötta respektive organisations innovationssluss och utveckla dem till fullt etablerade verksamheter.

– Innovationsslussarna behöver bygga upp sin kapacitet. De måste till exempel hitta strukturer för att, i större utsträckning än i dag, identifiera goda idéer och därefter stötta utvecklingen av produkter och tjänster, säger Kenneth Lantz.

Region Örebro läns innovationssluss hjälper de medarbetare som har innovativa idéer att omsätta dessa i praktiken. Förhoppningen är att resultatet av idéerna på så sätt ska komma fler till glädje. Det kan till exempel handla om ett nytt hjälpmedel eller en ny rutin som kan göra nytta i vården. Innovationsslussen samarbetar med Almi och Örebro universitet.

Kontakt

Kenneth Lantz, V, vice ordförande i Nämnden för regional tillväxt, telefon: 070-335 84 91.

Lena Kihl, utvecklingsledare Region Örebro län, telefon: 019-602 63 90.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.