Skip to main content

Investering för fler och lönsammare företag

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 15:15 CEST

Ung Företagsamhet redovisar mycket goda resultat inom tillväxtområden som är viktiga för Region Örebro län. Därför beslutade nämnden för regional tillväxt idag att öka driftbidraget till Ung Företagsamhet med ytterligare 300 000kronor per år. Nämnden ser det som en möjlighet att ytterligare kliva framåt i tillväxtarbetet.

 - Jag brinner för att vår region ska blomstra, och jämställd tillväxt är en del i det. När vi ser att 80procent fler kvinnor med UF-bakgrund startar aktiebolag blir det självklart att investera i att fler, inte minst unga kvinnor, ska få möjlighet att testa sina idéer i ett UF-företag. Vi slår två flugor i en smäll, vi stärker kvinnors företagande och investerar i tillväxten samtidigt! Säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Strategi för att stärka regionen

I dag leds 56procent av UF-företagen av tjejer. Motsvarande siffra i länet är att 26procent av länets företag leds av kvinnor. Samtidigt är det 20procent större sannolikhet att tidigare UF-företagare startar egna företag än befolkningen i övrigt. Dessutom får dessa företag i genomsnitt 20procent högre omsättning än jämförbara företag.

Irén Lejegren (S) fortsätter:
- Sett till den här bakgrunden är investeringar att stärka arbetet med Ung Företagsamhet en bra strategi för att öka företagandet, få fler unga att driva företag och för att öka omsättningen i företagen. Sammantaget är det en viktig pusselbit när vi jobbar med regionens tillväxt.

Beslutet gäller ett ökat driftbidrag med 300 000kronor per år i tre år, det vill säga en total ökning med 900 000kronor utöver de 550 000 kronor per år som redan ges från Region Örebro län till Ung Företagsamhet. Avsikten är att medlen ska finansiera ytterligare en tjänst för att på det sättet öka Ung Företagsamhets kapacitet att stödja UF-företag.

För kommentarer
Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt
Telefon: 070-663 19 75

För mer information
Johan Södergren, Utvecklingsledare för Innovationer och entreprenörskap
telefon 019-602 63 72

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.