Skip to main content

Invigning av Karlskoga lasaretts nya operationsavdelning och sterilcentral

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 08:03 CEST

Tid: Onsdag 30 augusti, kl 14.00

Plats: Operationsavdelningen, Karlskoga lasarett. (Gå in via huvudentrén och följ sedan skyltarna.)

Den 30 augusti, klockan 14.00, invigs Karlskoga lasaretts nya operationsavdelning och sterilcentral av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

Vår nya operationsavdelning innehåller sju toppmoderna operationssalar utrustade med den senaste tekniken för att möta framtidens utmaningar. Den nya sterilcentralen har fått en större yta och ny modern utrustning med större kapacitet.

Vi hälsar er varmt välkomna att delta vid invigningen. Från klockan 13.30 finns ansvariga på plats vid operationsavdelningen för att besvara eventuella frågor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bakgrund: Ombyggnationen av operationsavdelningen och sterilcentralen är den tredje och sista etappen som Karlskoga lasarett gör för att, med patienten i fokus skapa nya och bättre anpassade lokaler för att vara ett väl fungerande akutsjukhus också i framtiden. I etapp ett byggdes avdelning Q om och i etapp två byggdes akutmottagningen om.


För mer information kontakta

Lena Adolfsson, områdeschef för Område närsjukvård väster 
Tel: 0586-66101
E-post: lena.adolfsson@regionorebrolan.se

Jennie Liling Ståhl, områdeschef för Område opererande och onkologi
Tel: 019-6023770
E-post: jennie.liling-stahl@regionorebrolan.se


Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.