Skip to main content

Kortare väntetider för ortopedpatienter

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 08:21 CET

Ewald Ornstein, verksamhetschef ortopedkirurgiska kliniken, Region Örebro län

Ortopedkirurgiska kliniken i Region Örebro län har gjort en ambitiös satsning med att förbättra tillgängligheten för sina patienter. Från att ha haft bland de längsta väntetiderna i landet för såväl läkarbesök som operation ser det nu ut som om kliniken kommer att lyckas korta ner sina väntetider till sex-åtta veckor till årsskiftet.

Det har i år funnits ett tydligt uppdrag från politiken att väntetiden inte får överstiga vårdgarantin, det vill säga högst tre månader. Nu pekar mycket på att ortopedkirurgiska kliniken klarar av att uppnå det målet.

- Många patienter har tidigare vänt sig till andra landsting och privata vårdgivare för ortopedisk vård, nu ser vi att patienterna i stället vänder sig till ortopedenheterna vid sjukhusen i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Patienterna har varit fantastiskt förstående och tillmötesgående när de kallats till besök eller operation på annat än sitt vanliga sjukhus, säger Ewald Ornstein, verksamhetschef ortopedkirurgiska kliniken.

Ortopedkirurgiska kliniken har under senaste halvåret börjat arbeta med nya inriktningar för sina enheter. Karlskoga lasarett har gjort stora satsningar inom axel- och knäkirurgin, Lindesbergs lasarett inom byte av knä- och höftleder. Universitetssjukhuset Örebro har ökat sin verksamhet inom ryggkirurgi, barn- och fotkirurgi och inte minst inom ortopediska skador, särskilt svårare sådana.

- Det är välkänt att strukturförändringar som dessa leder till förbättrad tillgänglighet och på sikt även bättre vård och färre komplikationer. Den här förbättringen hade heller inte varit möjlig utan medarbetarnas och våra samarbetspartners fantastiska insatser och flexibilitet, säger Ewald Ornstein.

För att även på lång sikt säkerställa en god vårdkvalitet för våra patienter pågår en uppbyggnad av en forskningsenhet inom ortopedin med professor Per Wretenberg som ansvarig.

För mer information kontakta

Ewald Ornstein, verksamhetschef ortopedkirurgiska kliniken, telefon 019-602 22 10.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.