Skip to main content

Kraftig ökning av bussåkandet i länet

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:42 CEST

I den senaste delårsrapporten från Länstrafiken i Örebro framgår det att kollektivtrafiken i sin helhet ökar kraftigt. Framförallt är det fler som väljer att åka med stadstrafiken.

Länstrafiken i Örebro har som mål att kollektivtrafikåkandet ska öka med 18 procent till år 2020 jämfört med nivåerna år 2014. Och man når redan i år upp till en ökning på 16 procent. Stadstrafiken har överträffat målet och har ökat antalet resenärer med hela 20 procent jämfört med år 2014.

- Det här är oerhört positiva siffror. Vi har länge brottats med att få folk att välja bussen framför bilen. De här ger ju ett kvitto på att vi har lyckats i vårt arbete. Om vi nu lyckas etablera den här ökningen kommer vi med råge ha nått 18-procentmålet till år 2020, säger Mats Gunnarsson (Mp), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, i en kommentar om delårsrapporten.

Länstrafiken har länge på olika sätt fört regelbunden statistik över antalet kollektivtrafikresenärer, Fredrik Eliasson som arbetar med kollektivtrafikutveckling vid Region Örebro län kommenterar delårsrapporten så här: 

- I mina underlag kan jag se att vi åtminstone inte de senaste 20 åren haft en så stor ökning som vi ser nu. Även satsningen i södra Närke verkar ha gett effekt, eftersom vi ser att resandet med regionbussarna också ökar.


Förändring i antalet resenärer i kollektivtrafiken


2016-042014-04 Procentuell förändring 
Totalt 5 548 000 4 778 000 + 16,1%
Stadstrafik 3 827 000 3 182 000 + 20,3 %


Kontakt:
Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad
Telefon: 0727-42 74 55

Fredrik Eliasson, sektionssamordnare Infrastruktur och samhällsplanering
Telefon: 019-602 72 24  

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.