Skip to main content

Långsiktiga prognoser ska underlätta matchningen mellan jobb och utbildning

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 14:00 CEST

I framtiden kommer det att råda fortsatt brist på såväl pedagoger och vårdutbildad personal som fordonsutbildad personal i Örebro län om inga åtgärder vidtas. Det visar de utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som Region Örebro län har varit med om att ta fram.

Nu startar ett länsgemensamt samarbete för att säkra kompetensförsörjningen.

Region Örebro län har tillsammans med länen Södermanland, Östergötland och Västmanland tagit fram långsiktiga prognoser för hur efterfrågan och tillgång på arbetskraft kommer att utvecklas. Det vill säga vilka grupper som tros ha ett underskott, överskott eller i en del fall balans av antalet utbildade till år 2025.

Ökad efterfrågan av arbetskraft

Ur ett övergripande perspektiv visar prognoserna på en arbetskraftsbrist inom flera olika områden. Det gäller till exempel för vård- och omsorgsutbildade på gymnasial nivå, ämneslärare och fordonsutbildade på gymnasieal nivå.

Prognoserna ska dock inte tas för en framtida sanning. De ska istället ses som ett planeringsunderlag som kan bidra till ökad samverkan och dialog mellan utbildningsaktörer, arbetslivet och offentliga aktörer.

– Att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning i regionen är en viktig fråga för oss. Det är en stor utmaning men vår förhoppning är att ett ökat samarbete mellan länets aktörer ska leda till att vi gemensamt kan hitta den kompetens vi behöver, och att prognoserna därmed inte blir verklighet, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Samarbete mellan flera aktörer

Prognoserna presenteras i dag på konferensen Ingen lätt match! som arrangeras av Region Örebro län. På konferensen deltar bland andra Arbetsförmedlingen, Handelskammaren och Örebro universitet.

Kontakt:

Irén Lejegren, ordförande i nämnden för regional tillväxt, telefon: 070-663 19 75

Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare Region Örebro län, telefon: 019-602 63 75

Thobias Torstensson, analytiker Region Örebro län, 019-602 63 27

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.