Skip to main content

Nu är nya urologmottagningen klar

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 15:52 CEST

Nytt undersökningsrum vid urologmottagningen, USÖ.

Ombyggnationen av urologmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro, som pågått under en tid, är nu klar. De nya större lokalerna är ett rejält lyft för både patienter och medarbetare vid urologiska kliniken.

De nya större lokalerna är anpassade för att passa urologklinikens behov. Bland annat finns fler undersökningsrum än tidigare samt två operationssalar varav en används till stötvågsbehandling av njursten. I operationssalen görs den typ av ingrepp som kan ske i lokalbedövning och där patienten går hem samma dag.

Tillgängligheten ökar
- Nu har vi all mottagningsverksamhet på samma våningsplan, där också alla läkare är samlade, det möjliggör ett utökat samarbete mellan de olika enheterna med bättre förutsättningar för en effektiv schemaläggning och ett bättre flöde, säger Ove Andrén, verksamhetschef för urologiska kliniken. Vi har även fler undersökningsrum, detta sammantaget gör att vi ökar tillgängligheten för patienterna

Lokaler på samma våningsplan
Nu när all mottagningsverksamhet för urologiska kliniken finns på samma våningsplan blir det enklare och smidigare för patienten som får komma till samma plats för olika typer av besök. Tidigare låg inskrivningsmottagningen för operation, stötvågsbehandlingen av njursten och den dagkirurgiska enheten på åttonde våningen i samma hus, dessa verksamheter har nu flyttat in i de nya lokalerna.
- Vi har också fått två samtalsrum här på mottagningen. Där träffar läkaren eller sjuksköterskan de patienter för samtal där vi önskar en något lugnare miljö, det kan exempelvis vara när vi måste lämna ett besked om cancer, säger Ove Andrén.

Goda förutsättningar för vård
- Region Örebro län ska erbjuda en god vård och god tillgänglighet, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Då måste vi också ha goda förutsättningar för ett effektivt arbete, en bra arbetsmiljö och en bra vårdmiljö. De nya lokalerna för urologen har på så sätt varit en viktig investering för framtiden som jag hoppas ska bli till stor nytta både för personal och patienter.


Fakta - detta finns på nya urologmottagningen:
Läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, uroterapimottagning, inskrivningsmottagning för operation, stötvågsbehandling av njursten, dagkirurgisk verksamhet, operationssal för polikliniska operationer, alla läkare har kontor på samma våningsplan, alla medicinska vårdadministratörer finns samlade vid mottagningen.

Kontakt:
Ove Andrén, verksamhetschef för urologiska kliniken, USÖ, tel. 019 – 602 65 68
Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården, tel. 072 – 142 06 20

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.