Skip to main content

Ny operationsavdelning och sterilcentral på Karlskoga lasarett för framtidens utmaningar

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 16:01 CEST

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn inviger Karlskoga lasaretts nya operationsavdelning och sterilcentral genom att klippa det blågula bandet. Till vänster ser vi Stefan Eldholm, Marianne Einefors och Lena Jangentorp.

I dag den 30 augusti invigdes Karlskoga lasaretts nya operationsavdelning och sterilcentral av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

– Vi ska ha en god och jämlik vård för alla invånare i Örebro län, och där spelar våra tre akutsjukhus betydande roller. Invigningen av den nya operationsavdelningen på Karlskoga lasarett är en viktig del i utvecklingen av sjukhusvården i den västra länsdelen, och det känns bra att lokalerna nu är redo att börja användas, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

”Trestegsraket” med ombyggnationer i tre steg

Karlskoga lasarett har under en tioårsperiod byggts om i tre steg för att, med patienten i fokus, skapa nya och bättre anpassade lokaler för att vara ett väl fungerande akutsjukhus också i framtiden. Ombyggnationen av operationsavdelningen och sterilcentralen är det tredje och sista steget. Det första steget innebar ombyggnad av avdelning Q som omfattar förlossning, BB och gynekologisk vård, vilken invigdes 2012. I det andra steget byggdes akutmottagning och tillhörande ambulansintag om, vilka togs i bruk 2014.

  • Idag är det verkligen en glädjens dag inom vår region. Redan 2007 genomfördes det första planeringsmötet för ombyggnationen av operationslokalerna här på Karlskoga lasarett. Det ger ett perspektiv på vilket omfattande arbete stora ombyggnationer innebär, säger Lena Adolfsson, områdeschef närsjukvård väster.

De tidigare operationslokalerna byggdes 1972 och behovet att anpassa dessa utifrån nya normer och krav var stort. Den nya operationsavdelningen innehåller sju toppmoderna operationssalar utrustade med den senaste tekniken för att möta framtidens utmaningar. Samtliga operationssalar är större än de gamla och även ytan för dagkirurgi har utökats. Operationsavdelningen har fått ett nytt och bättre ventilationssystem samt ett nytt elsystem. Den nya sterilcentralen har fått en större yta och ny modern utrustning med större kapacitet.

Utveckling av hela länets opererande verksamhet

Det pågår en stark utveckling i hela landet mot att koncentrera vårdverksamheter för att uppnå bästa möjliga kvalitet samt för att kunna behålla kompetens inom den egna organsationen. Region Örebro län är också en del av denna utveckling. Ökad samverkan mellan sjukhusen är nödvändig. Samverkan gör det möjligt att både specialisera vården och förbättra vårdens kvalitet för alla patienter i hela länet. Det innebär att alla sjukhus inte längre gör allt, utan det de kan göra allra bäst.

  • Tack vare de nya operationssalarna på Karlskoga lasarett kan vi fortsätta utvecklingen av hela länets opererande verksamhet, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef för Område opererande och onkologi. Sedan en tid utförs alla länets behandlingar av åderbråck samt bråckkirurgi i Karlskoga. Nu kan vi utöka operationerna i Karlskoga vad gäller kirurgi, kvinnosjukvård och förlossning, ortopedi och urologi. Det kommer att vara till nytta för alla patienter i vårt län.


För mer information kontakta

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande
Tel: 070-524 22 66
E-post: andreas.svahn@regionorebrolan.se

Lena Adolfsson, områdeschef Område närsjukvård väster
Tel: 0586-661 01
E-post: lena.adolfsson@regionorebrolan.se

Jennie Liling Ståhl, områdeschef Område opererande och onkologi
Tel: 019-602 37 70
E-post: jennie.liling-stahl@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.