Skip to main content

Ny telefonkatalog för bildtelefonanvändare

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 08:00 CET

Bildtelefonkatalogen.se är en webbaserad telefonkatalog där man hittar personer, företag och organisationer som använder alternativ telefoni.

Döva och hörselskadade har sedan 2004 använt bildtelefoni för att kommunicera med varandra och andra. Sedan länge har det efterfrågats en telefonkatalog där man på ett enkelt sätt hittar andra som använder bildtelefoni och deras kontaktuppgifter.

– Centrum för hjälpmedel i Region Örebro län har utvecklat en webbplats som fungerar som en telefonkatalog för användare av bildtelefoni, texttelefoni och andra alternativa kommunikationsformer. På webbplatsen registrerar man sig själv och sina kontaktuppgifter. Alla kan söka i katalogen även om man inte själv är registrerad, säger Martin Zakrisson, projektledare vid Centrum för hjälpmedel.

Region Örebro län är nationellt centrum för elektronisk kommunikation

Bildtelefonkatalogen.se ingår i Centrum för hjälpmedels och Region Örebro läns nationella uppdrag från Socialstyrelsen att samordna och stimulera användningen av elektronisk kommunikation för personer med funktionsnedsättning.

För mer information kontakta

Martin Zakrisson, projektledare för Nationellt centrum för elektronisk kommunikation vid Centrum för hjälpmedel, Region Örebro län, telefon: 070-919 20 06, e-post: martin.zakrisson@regionorebrolan.se

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.