Skip to main content

Ny Turistbiljett för den som reser ofta under en kortare tid

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 07:18 CET

En ny bussbiljett som bättre ska passa den som befinner sig i länet under ett dygn eller en kortare tid börjar säljas av Länstrafiken den 8 januari. Nämnden för samhällsbyggnad tog den 6 december beslut om att införa Turistbiljetten.

Turistbiljetten kommer att finnas för städerna Örebro, Karlskoga eller Lindesberg. Det går också att köpa biljetten för hela Örebro län. Den finns i två varianter: 24 timmar eller 72 timmar. Biljetten införs på prov under en treårsperiod.

Fyller ett behov för turister och andra besökare
- Turistbiljetten möter ett behov som finns, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Det är en efterfrågad biljett från turister och andra besökare som vill resa mycket under en kortare period.
- Turismen fortsätter att öka, och Örebro län är den region i östra Mellansverige som har näst flest gästnätter. Vi har också en stor andel turister från andra länder och därför tror jag också att den här biljetten kommer att göra det både enklare och lättare för många som besöker vårt län. Biljetten kan förstås också köpas av länsbor som turistar i sitt eget län.

Biljett för ett eller tre dygn
Biljetten för ett dygn som gäller antingen i Örebro, Karlskoga eller Lindesbergs kostar för ungdom 35 kronor, för vuxen 70 kronor och för familj, 90 kronor. För resa i hela länet kostar biljetten 90, 180 respektive 250 kronor för ett dygn.

Motsvarande biljett för tre dygn i buss i en av de tre städerna kostar 70, 140 och 180 kronor för ungdom, vuxen eller familj. Turistbiljetten med giltighet i hela länet kostar för tre dygn 180, 360 respektive 500 kronor.

Turistbiljetten kommer att kunna köpas hos alla Länstrafikens försäljningsombud, Länstrafikens Kundcenter samt ombord på bussen.

Mer information om Turistbiljetten finns på www.lanstrafiken.se

Kontakt:
Mats Gunnarsson, regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, tel. 072-742 74 55

Markus Hagersten, försäljningsstrateg, trafik och samhällsplanering, tel. 072-147 13 90

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.