Skip to main content

Nytt stöd gör verklighet av idéer med samhällsnytta

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 07:55 CET

Region Örebro län kommer under våren införa en ny stödform för sociala innovationer. Eller idéer som ska ge ökad samhällsnytta. Man ska kunna söka upp till 50 000 eller 200 000 kronor beroende på typ av stöd.

 - Vi möter ständigt nya samhällsutmaningar och samhället förändras fort. För att fortsätta utveckla välfärden behöver vi stödja nya tankar och innovationer som kan svara mot de behov vi ser. Genom att årligen utlysa pengar vill vi stimulera nya lösningar på viktiga frågor, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn.

Syftet med stödmedel för sociala innovationer är att främja utveckling och förverkligande av idéer med samhällsnytta. Det är ett sätt att stimulera och bidra till förverkligande av idéer som möter samhällsutmaningar. Men också för att ge organisationer inom den sociala ekonomin möjlighet bidra till hållbar tillväxt genom att driva utvecklingsarbete.

Inriktning beslutas under våren
Region Örebro län kommer varje år i samband med utlysningen att välja en samhällsutmaning som man särskilt vill prioritera. Detta kommer också göras i vår i samband med den första utlysningen.

Stödet delas in i två kategorier:

  • Förstudie och idéutveckling där det går att söka upp till 50 000 kronor
  • Utvecklingsprojekt där det går att söka upp till 200 000 kronor, detta stöd kan beviljas upp till tre gånger för ett projekt.

Ett antal grundläggande krav finns på projekten: det ska bland annat vara regionalt intressant, ha samhällsnytta, vara nyskapande och ge långsiktiga hållbara effekter. Målgruppen för stödet är företrädesvis, dock inte enbart, aktörer inom den sociala ekonomin (föreningar, stiftelser, kooperativ och sociala företag) i Örebro län.

- Det här stödet innebär att vi får muskler och tydligare struktur i vårt arbete med sociala innovationer. Arbetet blir mer likt vårt övriga innovationsarbete och tydligare för mottagarna. Så det ger goda förutsättningar för att bli framgångsrikt, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Mattecentrum, Situation Sthlm och Fair Trade är exempel på befintliga sociala innovationer. Regionala motsvarigheter i Örebro län är bland annat IT-guide, Linje 14 och Skjutsgruppen.

Kontakt
Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn
Telefon: 070-276 20 61

Irén Lejegren (S), regionråd
Telefon: 070-663 19 75

Mona Hedfeldt, Utvecklingsledare ideell sektor
Telefon: 019-6027509

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.