Skip to main content

Överenskommelse om flexbuss i Karlskoga

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 13:43 CEST

Region Örebro län och Karlskoga kommun är överens om att utveckla anropsstyrd flexbusstrafik i Karlskoga. Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad fattade för sin del beslut om att godkänna en avsiktsförklaring med Karlskoga kommun den 12 april. Ambitionen är att trafiken ska kunna starta under september månad.

- Beslutet är ett led i utvecklingen mot en mer flexibel kollektivtrafik för de som inte arbets- eller studiependlar, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. För att kunna utveckla kollektivtrafiken behöver vi flexibla lösningar.

Bättre tillgänglighet
- Flextrafiken innebär bättre tillgänglighet för människor som har svårt att fullt ut nyttja den linjelagda trafiken, på grund av för långa avstånd till hållplatserna, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Den ska vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Försök under tre år
Flextrafik i Karlskoga tätort föreslås införas mellan 9.30 och 15.30 under vardagar samt 10 – 14 under lördagar. Försöket ska pågå under tre år, och kostnaderna för trafiken ska delas lika mellan Region Örebro län och Karlskoga kommun. Kostnaderna beräknas uppgå till 1,5-2 miljoner kronor per år. I upphandlingen av fordon kommer krav ställas på fossilfria drivmedel. Projektet ska utvärderas fortlöpande med avsikt att etablera anropsstyrd flextrafik som långsiktig del i stadstrafiken i Karlskoga.

Kontakt:
Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, tel. 072 - 742 74 55
Anders Ceder (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, tel. 070 - 511 52 32

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.