Skip to main content

Osäker statistik för 2015 bakom minskat resande

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 14:48 CET

Under måndagen och tisdagen har uppgifter cirkulerat om en stor minskning av antalet resor med Länstrafiken. Dessa uppgifter bygger på osäker statistik som inte ger en rättvisande bild av hur många resor som gjordes i Örebro län under 2015.

De rapporterade siffrorna bygger på den statistik som varje år redovisas till Trafikanalys och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Tyvärr blev underlaget som rapporterades in för år 2015 bristfälligt då biljettmaskiner och resekort byttes ut till ett modernare system. Det gör det mycket svårt att tolka resandet under 2015, och också att göra jämförelser med andra år.

– När vi jämför resandet under 2016 med 2014 ser vi en ökning av antalet resor, vilket gör det troligt att 2015 års siffror är missvisande. Det finns ingen logisk orsak till en kraftig minskning 2015, säger Thony Lundberg, enhetschef på Trafik och marknad, Region Örebro län.

Arbete för tryggare resor

Trygghetsprojektet är ett gemensamt projekt där Region Örebro läns Länstrafiken samverkar med Örebro kommun och operatören Nobina. Projektet utgör en viktig del i arbetet med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och trygg för alla.

Länstrafiken arbetar också med en långsiktig satsning på en tryggare stadstrafik inom ramen för fokusgrupper. Syftet med fokusgrupperna är att på ett gemensamt och strukturerat sätt uppnå ett ökat resande och en ökad kundnöjdhet. I dag finns sex olika fokusområden, dessa är: planering, trygghet, kvalité, framkomlighet, utbildning samt "Bästa resan".

Region Örebro län ser dock inget som tyder på att det är otrygghet som påverkar resandet. Tillgång till turer nära bostaden och arbete samt kunskap om biljettsystemet och utbudet är det som avgör.

– Varje år görs över tio miljoner resor med kollektivtrafiken i vårt län, och det är ytterst sällan några olyckor eller skador inträffar, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Kontakt:

Mats Gunnarsson, ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, telefon: 072-742 74 55

Thony Lundberg, enhetschef på Trafik och marknad, telefon: 072-202 39 65

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.