Skip to main content

Pressmeddelande: Miljoner ur sista kömiljarden

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 11:03 CET

Staten betalar nu för sista gången ut pengar från den så kallade Kömiljarden. Den har från starten 2009 syftat till att stimulera insatser för att förbättra tillgängligheten inom den specialiserade vården. Region Örebro län får 4,5 miljoner kronor för 2014.

- Vi är inte nöjda med den ersättning vi får utan hade hoppats att vår tillgänglighet skulle ha varit högre, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Samtidigt är vi glada över att den nya regeringen avskaffat kömiljarden. Många har varit kritiska till den. Det finns indikationer på att den har lett till undanträngningseffekter. Det har inneburit att patienter med lägre prioriterade behov har fått vård före patienter med större medicinskt behov. Hög tillgänglighet i vården är naturligtvis viktigt, men att ersätta efter prestationer är alltid förenat med risker.

- Vården i Region Örebro län ska kännetecknas av hög tillgänglighet, kvalitet och en jämlik vård, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Med vår nya hälso- sjukvårdsorganisation med gemensam styrning av vården har vi skapat bättre förutsättningar för att öka såväl tillgängligheten som kvalitét och jämlik vård.

Region Örebro län har sammantaget sedan 2009 fått cirka 85 miljoner kronor från den årliga kömiljarden.

Kontakt:
Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordf. tel. 070-515 74 09
Jenny Steen, ordf. nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning, tel. 072-202 74 04

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.