Skip to main content

Pressmeddelande: Näringslivsstudie visar god tillväxt för Örebroregionens företag

Pressmeddelande   •  Maj 22, 2015 08:00 CEST

Region Örebro län har låtit analysföretaget Bisnode göra en näringslivsstudie av tillväxten i Örebroregionens företag. Sammantaget visar studien att företagen har god tillväxt, men att det finns skillnader mellan branscher, företag och delar av länet.

 Studien har gjorts för att visa näringslivets utveckling inom bland annat områdena tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Man har också tittat på antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Sammantaget visar studien på god tillväxt i Örebroregionens näringsliv. Studien omfattar 9 584 aktiebolag i länet med sammantaget 67 791 anställda.

Några nedslag i studiens slutsatser:

 • -Företagen i länet hade en stark konkurrenskraft
 • -God tillväxt i klassen 51-100 anställda
 • -Tillväxt i klasserna 0-9 och 10-50 anställda
 • -God konkurrenskraft för alla storleksklasser förutom 101-500 anställda
 • -Mycket stark dominans av Örebro som är motor i länet
 • -Svag ökning av antal anställda och relativ svag ökning av förädlingsvärdet
 • -Minskad sysselsättning i flertalet kommuner
 • -Låg företagstillväxt i fem kommuner
 • -Minskning av antal anställda som arbetar i storleksklassen 101-500
 • -Svag konkurrenskraft för 101-500 anställda
 • -Hälso/sjukvård, Besöksnäring och IT/Telekom är de snabbast växande branscherna
 • -Örebro län har ett gap i matchningen mellan utbildning och yrken. Det finns inte lokal arbetskraft till yrken som kräver längre utbildning
 • -Den så kallade branschbalansen har stor skillnad mellan Örebro och övriga kommuner

Irén Lejegren (S) ordförande i nämnden för regional tillväxt kommenterar studiens slutsatser:

- På det hela taget är det glädjande att det går bra för regionen i stort. Men vi har också utmaningar, till exempel med matchningen av arbetstillfällen med tillgången på arbetskraft. Här arbetet med regionens kompetensplattformar en viktig pusselbit.

Kontakt:

Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt
Telefon: 019-602 74 03

Cecilia Sundin, Utvecklingsledare för Företagande och entreprenörskap
Telefon: 019-602 63 73

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.