Skip to main content

Samarbete med Almi ger energiklok affärsrådgivning

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 13:00 CEST

De företag som arbetar strategiskt med att sänka sina energikostnader stärker också sin konkurrenskraft. För att nå ut till företagen startar nu projektet Energieffektiva företag ett samarbete med Almi kring energiklok affärsrådgivning.

 -Vi har arbetat framgångsrikt med Almi tidigare i frågorna och genom detta projekt som omfattar hela Östra Mellansverige stärker vi ytterligare samarbetet, säger Emil Andersson, projektledare på Energikontoret i Mälardalen och ansvarig för satsningen.

Första steget är att utbilda de av Almis rådgivare som inte tidigare har fått utbildning i hur företagen kan öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. Sedan kommer projektet att ordna aktiviteter så som studiebesök för att visa konkreta exempel på företag som energieffektiviserat och vunnit på detta.

Under hela projektet finns de regionala energikontoren Energikontoret i Mälardalen, Energikontor Östergötland och Energikontoret Region Örebro län samt de kommunala energi- och klimatrådgivarna som ett stöd för Almis personal och företagen för fördjupad rådgivning och expertis.

-Att stärka banden långsiktigt mellan Almi, energi- och klimatrådgivarna och de regionala energikontoren är också ett projektmål säger, Emil Andersson. Samordnar vi oss kan vi stötta företagens viktiga arbete med att öka sin energieffektivisering och konkurrenskraft ännu mer.

Första utbildningstillfället är i Linköping fredag 20 maj i Almis lokaler (St Larsgatan 18, Linköping). Media är välkommen att delta.

För mer information
Emil Andersson, projektledare, Energikontoret i Mälardalen 
tfn 072 - 857 10 15 

Katarina Bååth, kommunikatör, Energikontoret Region Örebro län
tfn 019-602 63 74 


Om projektet Energieffektiva företag i Östra Mellansverige
Projektet Energieffektiva Företag i Östra Mellansverige ger små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län samt Östergötlands län hjälp och stöd i energifrågor. Projektet pågår i tre år och är en storsatsning för att få företagen i området att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan.

Inom projektet finns teman och aktiviteter som passar de flesta typer av företag. Företagen kan delta i en eller flera aktiviteter och de flesta är kostnadsfria. Många aktiviteter innebär stöd från de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Projektet genomförs av Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Region Örebro län och Energikontoret Östra Götaland. Finansiärerna är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen i Västmanland, Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Uppsala län, Region Örebro län och Region Östergötland.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.