Skip to main content

Sista citybanemiljonerna är klubbade

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 10:05 CEST

Nu har Länstrafiken styrelse beslutat om den sista utbetalningen av Örebroregionens engagemang i Citybanans medfinansiering. Det handlar om 16,6 miljoner kronor som satsas på kollektivtrafikens infrastruktur under 2017. Under en femårsperiod har hela 65 miljoner kronor beviljats till olika kollektivtrafiksatsningar runt om i länet.

Pengarna har genom åren bland annat gått till upprustningen av ett flertal resecentrum, skapande av cykelparkeringar vid knutpunkter och att hållplatser har gjorts mer attraktiva.

Satsningarna har gjorts som en del av överenskommelsen runt Citybaneavtalet. Det innebär att kommuner, landsting och regioner i Mälardalen är med och finansierar byggnationen av den så kallade Citybanan. I Örebro län betalar Region Örebro län och Örebro kommun tillsammans 185 miljoner kronor. Uppräknat till dagens penningvärde betalar resten av kommunerna i länet tillsammans 65 miljoner kronor till Länstrafiken. De här 65 miljonerna fördelas under åren 2013 - 2017 till infrastruktur- och kollektivtrafikprojekt i länet.

- Under fem års tid har vi med hjälp av Citybanemedlen kunnat utveckla miljöerna kring kollektivtrafiken på ett mycket positivit sätt. Med attraktiva resecentrum och hållplatser med goda parkeringsmöjligheter och informationssystem lyfter det kollektivtrafiken. Det här har varit ett välkommet arbetssätt för att förbättra attraktiviteten för kollektivtrafiken, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Länstrafiken.

Följande satsningar görs under 2017:  

Åtgärd Kostnad i Tkr
Cykelparkeringar i Hjortkvarn, Vretstorp och Östansjö, samt cykelpumpar i tätorterna i Hallsbergs kommun 750
Slutetapp Laxå resecentrum 1 450 
Ombyggnation av hållplats Bångbro, Ljusnarsbergs kommun 462,5
Informationssystem till 6 resecentrum 9 075
Attraktivare hållplatser med nya hållplatskurer 1 305,5
Cykelparkering och servicestation, Örebro resecentrum 2 500
Ombyggnation av hållplats Glanshammar kyrka (vid skolan) 364
Hållplatsskyltar och lås till cykelgarage, Karlskoga busstation 295
Hållplats Hidinge-Lanna 400

För kommentarer
Mats Gunnarsson (Mp), Regionråd och ordförande i Länstrafikens styrelse, 019-602 74 55

För mer information
Ingela Berndt, kollektivtrafikstrateg, 019-602 39 52

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.