Skip to main content

Sjukhusens vårdsystem åter i normal drift

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 14:43 CET

Nu fungerar sjukhusens vårdsystem åter normalt. Ingrid Östlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, beslutade på måndagsförmiddagen att vården skulle återgå till normala rutiner från kl. 11.00 idag, måndag 23 januari.

- Våra reservrutiner har fungerat och inga patientsäkerhetsrisker har rapporterats in från helgen, säger Claes-Mårten Ingberg, beredskapsöverläkare. Personalen har fått registrera patienter både på papper och i systemen för att säkra upp att vi har korrekt information, det har inneburit en hel del extraarbete, men man har löst det enligt befintliga rutiner.

- Det uppstod problem med vårdsystemen efter en uppgradering natten mellan torsdag och fredag, berättar Gert Roos, IT-chef. Intensiv felsökning och testning har pågått under helgen. Rättningar gjordes redan på lördagen, efter det har systemen återgått till att fungera som de ska. För att vara säkra på att allt fungerade även vid normal belastning med många användare inväntade vi måndag morgon och kan nu utgå från att vi har kommit till rätta med problemen.

Kontaktpersoner
Claes-Mårten Ingberg, beredskapsöverläkare
telefon:
070-3842102
Gert Roos, IT-chef 
telefon: 070-3883200

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.