Skip to main content

Små och medelstora företag får hjälp att minska energianvändningen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 13:00 CET

Att minska energianvändningen i företaget kan vara en bra affär. Men det står sällan högst upp på agendan. För det kräver både kunskap och engagemang. Med stöd från EU satsar bland andra Region Örebro läns energikontor och Energimyndigheten på att bygga upp kompetens i företagen för att de ska kunna driva sitt energiarbete framåt.

– Det handlar om att minska de hinder som företagen upplever finns kring energieffektivisering. Därför behövs ökad kompetens i företagen, hjälp att kartlägga energianvändningen samt nätverk där företagen kan få stöttning i att jobba systematiskt och strukturerat med energifrågan, säger Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten.

Energikontoret är en viktig aktör

Satsningen görs i samarbete mellan Energimyndigheten, Sveriges regionala energikontor och länsstyrelserna. Tillsammans stödjer och hjälper de företag över hela landet att komma igång eller ta energiarbetet vidare.

– I Örebroregionen är det Region Örebro län som samordnar arbetet, säger Peter Åslund, chef för området energi- och klimat som också ansvar för det länets energikontor.

En bra början för ett företag är att göra en energikartläggning av företagets energianvändning, något som företagen inom ramen för satsningen kan söka bidrag för hos Energimyndigheten. Även bidrag för fördjupande studier inför en energieffektiv investering kan sökas.

Nätverk för energieffektivisering över hela landet

En annan del i satsningen är de nätverk som startas upp ute i landets alla regioner. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar (GWh) delta och få mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar igång ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan. Inspirationen till de nya nätverken kommer bland annat från Tyskland där man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat.

– Region Örebro län kommer att samordna nätverket i Örebro län och bjuder nu in intresserade tillverkande företag att komma med i ett långsiktigt samarbete. Vårt energikontor kommer bland annat bistå med teknisk expertis så att företagen kan minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan, säger Peter Åslund.

Finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Satsningen som pågår fram till 2020 görs inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik där Energimyndigheten bidrar i genomförandet av det Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Fokus ska ligga på insatser inom det tematiska området ”stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”. Den svenska regeringen finansierar med 40 miljoner kronor per år och Energimyndigheten ska utöver det ansöka om ytterligare 40 miljoner kronor per år från EU.

Kontakt

Päivi Lehtikangas, Region Örebro län, utvecklingsledare energi och klimat
Telefon: 019-602 63 23

Peter Åslund,  
Telefon: 019-602 63 21 

Fredrick Andersson,  Energimyndigheten
Telefon: 016- 544 23 27

Carin Karlsson,  Energimyndigheten
Telefon: 016-544 21 79

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.