Skip to main content

Vikten av samverkan för psykisk hälsa i fokus under psykiatriveckan

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 15:44 CET

Psykiatriveckan som infaller under vecka 46 uppmärksammas i norra länsdelen med ett antal föreläsningar och möjliga möten med aktörer som jobbar med frågor kring psykisk hälsa.  –Vi är glada att kunna arrangera vecka i norra länsdelen, säger Kristian Berglund, enhetschef för allmänpsykiatrisk öppenvård, Lindesberg, i Region Örebro län och Tuula Pettersson, ordförande i Attention Lindesberg med grannkommuner. Psykisk hälsa är ett viktigt ämne i dagen samhälle och som berör oss alla.

Psykiatriveckan är ett återkommande nationellt event med syfte att uppmärksamma psykisk hälsa samt vikten av olika faktorer som bidrar till att upprätthålla en god psykisk hälsa. I norra länsdelen uppmärksammas veckan med föreläsningar på olika orter under måndag 14 november till torsdag 17 november.

Ett 15-tal aktörer är engagerade och har samlats kring arrangemanget. –Vi samarbetar ofta i vardagen då den som drabbas av psykisk ohälsa ofta har kontakt med både hälso- och sjukvården, kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. På så sätt blir det här arrangemanget en spegling av vårt arbetssätt i vardagen, berättar Kristian.

Brukarsamverkan

Psykiatrin har en tradition av att jobba tillsammans med olika brukarföreningar och så har även skett gällande arbetet med psykiatriveckan. - Vi är väldigt glada att kunna vara med och arbeta tillsammans med Region Örebro län och kommunerna, säger Tuula Pettersson. Vi ser det som en viktig uppgift att kunna forma arbetet kring psykisk hälsa utifrån brukarperspektiv i alla led. Arbetet kring psykiatriveckan har stärkt vår relation till olika samarbetspartners och gjort att vi har kommit varandra närmre samt fått en annan förståelse för våra olika uppdrag. Vi har fått delge vår syn på vad det innebär att ha psykisk ohälsa och har kunnat vara med och forma veckan. Vi ser det som en viktig del i vårt arbete att vara delaktig i arrangemanget för att nå ut till så många som möjligt både inom professionen som allmänheten i våra olika kommuner.

Under veckan bjuds det på inspirerande föreläsningar och föredrag om viktiga faktorer för att upprätthålla en psykisk hälsa. Varje föreläsningsdag avslutas med en interaktiv teater där humor blandas med djupaste allvar. Innehållet i föreläsningarna är det samma och hålls under fyra dagar på fyra olika orter i norra länsdelen.

Besökarna får ta del av aktuella och engagerande föreläsningar med rubriker som:

  • Hela människan i förhållande till psykisk hälsa
  • Förebyggande insatser och stöd när det behövs
  • Att vara anhörig
  • Samverkan - tillsammans gör vi skillnad
  • Trygghet om livet tar en ny vändning
  • Livet på trekvart (interaktiv teater)

Plats och tid

måndag 14/11: Folkets hus, Lindesberg
tisdag 15/11: Folkets hus, Hällefors
onsdag 16/11: Församlingshemmet, Nora
torsdag 17/11: Församlingshemmet, Kopparberg

För samtliga datum gäller tiden 13.00-19.30

Arrangörer / medverkande:

Allmänpsykiatrisk öppenvård, Attention, FPS (Föreningen för psykiatriskt samarbete), (H)järnkoll, Region Örebro län, Lindesbergs-, Ljusnarsbergs-, Nora- och Hällefors kommun, Folkhälsoteamet, SOFINT (Samordningsförbundet i norra Örebro län), Mottagningsteamet och Samverkansteamet, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

För mer information om arrangemanget:

Kristian Berglund, enhetschef, Område psykiatri, Region Örebro län
epost: kristian.berglund@regionorebrolan.se
telefon: 0581-856 65

För mer information om brukarsamverkan och Attention:

Tuula Pettersson, ordförande i Attention Lindesberg med grannkommuner
epost: humlandumlan@live.com
telefon: 070-352 40 94

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.